Målfokuserad aktivitetsträning MFAT

För förskolebarn 2-6 år som har motorisk funktionsnedsättning och behov av att träna motorik, ADL (vardagsaktivitet) och kommunikation.

Innehåll:

  • träna i grupp utifrån individuellt uppsatta mål
  • målen sätts utifrån individuell bedömning inför gruppstart
  • metoden bygger på samverkan mellan föräldrar, förskolepersonal och habilitering

Datum och orter för gruppen

Gruppen omfattar åtta tillfällen.
Tid per tillfälle: 2 timmar.

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad av gruppen. Du kan söka till gruppen vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2018-10-25 13:39