Motorik - öva att krypa, sitta, resa sig upp till stå.

För barn 2-5 år med en försenad motorisk utveckling och som ännu inte kan sitta, eller stå självständigt.

Rörelselek i grupp för barn som behöver stärka sina motoriska färdigheter, med andra barn (och vuxna) som motiverande faktorer. Barnet ska ha visat en egen förflyttningslust och ha huvudkontroll. Både barn och en förälder eller närstående deltar. Första tillfället är enbart för närstående.

Syfte

  • att utveckla motorisk färdighet. Barnet ska vara rörelseaktiv
  • att få uppleva rörelseglädje
  • att öva basfärdigheter i förflyttningsförmåga och kroppskontroll
  • att få inspiration till vardagsmöjlig träning i lek och samvaro

Datum och orter för gruppen

Gruppen omfattar sju tillfällen.
Tid per tillfälle: 1,5 timme.

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad av gruppen. Du kan söka till gruppen vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

 

Åhörarkopior


Senast uppdaterad: 2018-10-17 08:37