Motorik - öva att stå och börja gå

För barn 3-7 år som har försenad motorisk utveckling, barn som ännu inte kan gå självständigt.

Rörelselek i grupp för barn som behöver öva motorisk färdighet med andra barn (och vuxna) som motiverande faktorer. Barnet ska ha sittkontroll, ståförmåga med stöd och ha börjat visa eget intresse för att gå med eller utan gånghjälpmedel. Både barn och en förälder eller närstående deltar. Första tillfället är enbart för närstående.

Syfte

  • att utveckla motorisk färdighet. Barnet ska vara rörelseaktiv och få uppleva rörelseglädje
  • att öva basfärdigheter i förflyttningsförmåga samt kroppskontroll
  • att erbjuda inspiration till vardagsmöjlig träning i lek och samvaro

Datum och orter för gruppen

Gruppen omfattar sju tillfällen.
Tid per tillfälle: 1,5 timme.

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad av gruppen. Du kan söka till gruppen vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Åhörarkopior


Senast uppdaterad: 2018-08-28 08:52