Öva kroppskontroll och hållning: en mer stillsam form av rörelseträning

För barn med motorisk funktionsnedsättning i åldern 7-12 år med behov av att öka kroppsmedvetenhet och öva mot styrka- och/ eller positionsrelaterade mål

Barnet ska själv klara av att förändra sina golvnära positioner, kunna sitta utan stöd och kunna
ställa sig upp. Barnet ska själv vara nyfiken på att lära sig mer om sin kropp och kunna förstå instruktioner om förändringar av kroppens läge.

Syfte:

  • att barnet lär sig utföra övningar som på längre sikt kan ge ökad kroppsmedvetenhet, muskelstyrka och smidighet
  • att barnet får bättre förmåga att stabilisera sin kropp i olika utvalda positioner
  • att barnet lära sig känna skillnad mellan muskel i arbete och vila
  • att genom närvaron av andra barn med liknande rörelseproblem få upplevelse av att öva i en gemenskap med andra på mer lika villkor
  • att få närvara i en egenvald träningskurs utan närståendes stöd (kan medges undantagsvis)

Datum och orter för gruppen

Gruppen omfattar 5 tillfällen
TId per tillfälle 1 timme

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad av gruppen. Du kan söka till gruppen vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

 

Senast uppdaterad: 2018-10-17 08:36