AKKtiv

Om kommunikation och kommunikationsutveckling för föräldrar med barn som har svårt att förstå tal eller att göra sig förstådda.

KomIgång och KomUng

  • KomIgång - vänder sig till föräldrar som har barn i åldern 0-6 år
  • KomUng - vänder sig till föräldrar som har barn i åldern 7-18 år
  • KomIgång/KomUng - vänder sig till föräldrar som har barn i åldern 0-18 år

Datum och orter för KomIgång och KomUng

Gruppen omfattar 7-8 tillfällen.

KomIgång flerfunktionsnedsättnigar

För föräldrar med barn 0-18 år som har flerfunktionsnedsättning

Datum och orter för KomIgång flerfunktionsnedsättningar

Gruppen omfattar åtta tillfällen.
Tid per tillfälle: 3 timmar.

KomFler (flerspråkighet)

Kurs för flerspråkiga föräldrar med barn 0-18 år som har svårt att förstå talat språk eller att göra sig förstådda

Datum och orter för KomFler (flerspråkighet)

Gruppen omfattar åtta tillfällen. Tid per tillfälle 2,5 timmar.

KomHem 

Kom Hem är en påbyggnadskurs till KomIgång, KomUng och KomFler.
Kursen handlar om att utveckla kommunikationen i en situation som är motiverande för barnet, till exempel en lek eller en vardagsaktivitet som ni gör tillsammans. Utifrån genomgång av målsättningsarbete sätter du som förälder upp mål och väljer metod som ni prövar för att stödja kommunikation och samspel.
Till varje tillfälle tar du med dig en film på dig och ditt barn när ni samspelar i den valda situationen. Du visar filmerna under kursen och ger och får återkoppling av de andra föräldrarna i gruppen.

Datum och orter för KomHem fördjupningskurs

Gruppen omfattar fem tillfällen. Tid per tillfälle 3 timmar.


Senast uppdaterad: 2018-09-04 08:50