Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fullständiga diagnoskriterier enligt DSM-5

Svårighetsgrad

Social kommunikation

Begränsat repetitivt beteende

I behov av mycket omfattande stöd

Allvarliga brister i verbal och icke verbal social kommunikation, mycket begränsad initiativförmåga till social interaktion och minimalt svar på sociala inviter från andra.

Ovanligt beteende och svarar endast på mycket direkta kontaktförsök från andra.

Oflexibelt beteende, mycket svårt att hantera förändringar, eller andra begränsade/repetitiva beteenden som försvårar funktionen på alla områden.

Blir mycket stressad av att behöva byta fokus eller aktivitet.

I behov av omfattande stöd

Stora brister i verbal och icke verbal social kommunikation, begränsad initiativförmåga till social interaktion och begränsat svar på sociala inviter från andra som märks även med stöd.

Oflexibelt beteende, svårt att hantera förändringar, eller andra begränsade/repetitiva beteenden som kan observeras av någon som inte känner personen och försvårar funktionen på flera områden.

Blir stressad av att behöva byta fokus eller aktivitet.

I behov av stöd

Utan stöd kan brister i verbal och icke verbal social kommunikation märkas.

Kan verka ointresserad av sociala kontakter och kan ha svårt att få vänner.

Oflexibelt beteende kan orsaka problem i flera situationer.

Har svårt att byta aktivitet.

Svårighet att planera och organisera försvårar självständighetsutvecklingen.

Senast uppdaterad: 2016-12-19 12:18