Sociala berättelser och seriesamtal

Om hur man kan förbereda barnet för nya situationer, reda ut och beskriva en händelse, visa vad andra tänker och känner, göra det lättare att förstå sociala skeenden, med mera

 

Filmen är 14 minuter lång

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20