Tydliggörande i vardagen

Om visuella hjälpmedel och tidshjälpmedel som man kan använda för att skapa en tydlig och strukturerad miljö för barnet.

Del 1 - introduktion
Filmen är 6 minuter lång.

 

Del 2 - Visuellt stöd
Filmen är 10 minuter lång.

 

Del 3 - tidshjälpmedel
Filmen är 12 minuter lång.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20