Grundläggande föräldrainformation om Cerebral Pares

Två föreläsningsdagar för dig som är förälder till ett barn som har en nyligen diagnosticerad Cerebral Pares

Personal med olika kompetenser informerar om diagnosen och vad den kan innebära i vardagen. Du får även förslag på anpassningar och hur barnets kommunikation, lek och motorik kan stimuleras. Det finns möjlighet att samtala med andra föräldrar och dela erfarenheter om hur det är att vara förälder till ett barn som har en funktionsnedsättning.

Datum och orter för gruppen

Gruppen omfattar två tillfällen.
Tid per tillfälle: 5 timmar.

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad av gruppen. Du kan söka till gruppen vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2018-11-08 15:59