Hitta matlusten

Grupp för föräldrar till ett barn eller en ungdom som har ätovilja, som äter för lite, äter för ensidigt eller för mycket av vissa saker.

Syfte

Att ge dig som förälder strategier för att hantera matsituationen med ditt barn. Arbetet sker i form av föreläsningar, diskussioner och hemuppgifter mellan kursens tillfällen. Vi arbetar utifrån individuellt uppsatta mål som utvärderas vid kursens slut.

Datum och orter för gruppen

Gruppen omfattar fem tillfällen.
Tid per tillfälle: 2 timmar 30 minuter.

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad av gruppen. Du kan söka till gruppen vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2018-08-28 09:10