Föräldrainformation om sömn

Vänder sig till dig som är förälder till barn med sömnproblem.

Syftet med gruppen är att ge dig ökad kunskap om sömn och dess betydelse. Du får även förslag på hur du kan underlätta och stödja ditt barn att somna och kunna somna om själv i egen säng.

Innehåll

  • kartläggning av sömn
  • teori om sömn
  • sömnhygien och strategier
  • sömnträningsprogram vid behov

Datum och orter för gruppen

Gruppen omfattar fyra tillfällen.
Tid per tillfälle: 2 timmar 30 minuter.

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad av gruppen. Du kan söka till gruppen vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.


Senast uppdaterad: 2018-08-28 09:08