Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). Fortsättningskurs

Målgrupp 

Denna grupp riktar sig till föräldrar/vårdnadshavare till barn/ungdom i behov av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK). De deltagande ska tidigare ha gått ”Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK), grundkurs”, eller ha motsvarande TAKK-kunskaper. Viktigt för deltagande är också att man använder TAKK i några situationer med sitt barn.

Syfte

  • lära sig 400 nya tecken
  • öva på att teckna med ökat flyt
  • stöd i att upprätthålla TAKK-användning även i perioder då det är svårt

Datum och orter för gruppen

Gruppen omfattar fem grupptillfällen och ett uppföljningstillfälle.
Tid per tillfälle: 3 timmar.

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad av gruppen. Du kan söka till gruppen vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2018-08-29 08:18