Kognitivt stöd

Föreläsning för föräldrar och närstående till personer som har en kognitiv funktionsnedsättning och behov av stöd för att få struktur i vardagen.

Efter utredning kan du som närstående erbjudas föreläsningen. Syftet är att skapa förutsättningar och förståelse för personer i barnets/ungdomens eller den vuxnes omgivning för att kunna genomföra planerad behandling och för att möjliggöra ökad självständighet och delaktighet i vardagen.

Föreläsningen visar material som ger möjlighet till gruppdiskussioner.

Datum och orter för gruppen

Gruppen omfattar ett tillfälle som är 3 timmar långt.

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad av gruppen. Du kan söka till gruppen vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Åhörarkopia


Senast uppdaterad: 2018-08-28 09:15