Samhällsstöd i vuxenlivet

Föreläsning för närstående till ungdomar och vuxna från 16 år som har insatser från Habiliteringen.

Information om lagstiftning, boende, god man, förvaltare, ekonomi, hälsa, arbete och sysselsättning med mera.

Datum och orter för gruppen

Gruppen omfattar ett tillfälle som är 2,5-3 timmar långt.

Senast uppdaterad: 2018-05-23 09:29