Tema-fokusgrupp

För närstående till patienter med förvärvad hjärnskada

Anhöriga till patienter kan ha behov av att delta i Tema-Fokusgrupp. Syftet med gruppen är att ge patientens anhöriga ökad kunskap om förvärvad hjärnskada och dess konsekvenser i vardagen och att ge verktyg och förhållningssätt till att hantera den förändrade livssituationen. 

Datum och orter för gruppen

Gruppen omfattar fem tillfällen.
Tid per tillfälle: 1 timme 30 minuter

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad av gruppen. Du kan söka till gruppen vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

    

Senast uppdaterad: 2018-10-05 11:17