Diagnos- och erfarenhetsgrupp

Behöver du mer kunskap om din diagnos och hur den påverkar vardagen? Grupp för dig som är över 18 år som har autismspektrumtillstånd och normalbegåvning.

Du kan berätta om dina erfarenheter och ta tillvara på andras. Du är motiverad att lära dig mer om din diagnos. Du kan delta vid alla grupptillfällena samt komma i tid.

Innehåll

  • grundläggande information om diagnosen
  • möjlighet att samtala och utbyta erfarenheter

Datum och orter för gruppen

Gruppen omfattar fem tillfällen.
Tid per tillfälle: 2 timmar.

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad av gruppen. Du kan söka till gruppen vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.


Senast uppdaterad: 2018-08-28 08:59