Tema-fokusgrupp för patienter med förvärvad hjärnskada

För patienter med förvärvad hjärnskada.

Tema-fokusgrupp är en samtalsgrupp där deltagarna bestämmer innehåll och teman utifrån gruppens erfarenheter och behov med fokus på hjärnskadan och dess konsekvenser.

Datum och orter för gruppen 

Gruppen omfattar fem tillfällen med tre till fyra veckor mellan tillfällena.
Tid per tillfälle: 1 timme 30 minuter

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad av gruppen. Du kan söka till gruppen vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2018-10-05 09:26