Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

4. Fungera i vardagen

En pojke som läser en bok

Stress

Vi är olika känsliga för stress. Det finns positiv och negativ stress.

Positiv stress kan vara förväntan som t ex inför en resa, kalas. Vi blir verksamma och kreativa.

En negativ stress som t ex att vi inte klarar uppgiften, tappar kontrollen över uppgiften, att vi inte hinner med, kravnivån är större än förmågan.

Både positiv och negativ stress kan vara energikrävande

Lyssna


Perception

Hur vi sorterar och bearbetar sinnesintryck. Syn, hörsel, smak, känsel, lukt.

Här är några exempel på avvikande perception. Någon kan känna att mat smakar för starkt eller inte smakar alls, någon annan kan vara ljudkänslig och duschstrålen gör ont mot huden på en tredje person.

För personer med autism kan dessa intryck ”uppfylla hela sinnet”. Personen får svårt att göra något annat eller ta in annan information.

En person beskrev att när hon tuggar på något krispigt, då kan hon inte samtidigt lyssna på sina barn.

En lärare beskrev en elev som är så fascinerad av ljudet från dörrar att eleven inte kan göra något annat än att lyssna på ljudet från dörrarna.

Lyssna


Sömn

Trötthet påverkar koncentration och vakenhet. När man är trött gör man fler misstag och har ingen reserv för påfrestningar.

Lyssna


Generaliseringsförmåga

Generalisera handlar om att kunna överföra kunskaper från en situation till en annan.

Om man har svårigheter att generalisera kan det vara svårt att förstå att en bil symboliserar alla slags bilar. Att brygga kaffe i en ny kaffebryggare kan bli svårt om man inte kan generalisera eftersom kaffemaskinerna inte ser likadana ut.

Exempel: En person fick instruktionen att inte gå över gatan när det kommer bilar. Personen gick rakt ut när det kom en lastbil eftersom instruktionen var ”att inte gå över när det kommer bilar".

Lyssna


Exekutiva funktioner

Här är ytterligare exempel på exekutiva funktioner

  • Motivera sig
  • Planera och strukturera
  • Fokusera uppmärksamhet
  • Ta initiativ
  • Tidsuppfattning
  • Se helhet
  • Kontrollera impulser

Om en person har svårigheter med exekutiva funktioner kan det vara svårt att få saker gjorda. Det kan bero på att det är svårt att påbörja en aktivitet eller att motivation saknas.

Lyssna


​Mentaliseringsförmåga

Mentaliseringsförmåga är förmågan att förstå att andra människor har behov, tankar och känslor och att dessa kan skilja sig mot egna tankar och känslor.

Om en person har svårigheter med mentalisering kan det vara svårt att förutse och att tolka när någon är arg.

En person med nedsatt mentaliseringsförmåga kan sätta sina behov före andras. Till exempel gå före i toalettkön.

Lyssna


Minne

Minnet har olika delar, till exempel arbetsminne och långtidsminne. Många har god faktakunskap men svårt att plocka fram det som behövs för att lösa uppgifter i vardagen. Att minnas dåtid och minnas fakta fungerar olika mot att tänka framåt, att komma ihåg vad man ska göra.

Lyssna

< Föregående 1 2 35 6 Nästa >

Senast uppdaterad: 2020-06-01 10:34