Att bli vuxen

Studier och arbete

Arbetsförmedlingen - Har du en funktionsnedsättning?

Försäkringskassan - Funktionsnedsättning

AllaStudier.se

Stockholms universitet - studera med funktionshinder

Autismforum - Stöd vid möten

Autismforum - Stöd vid möten, hela materialet

CSN

CSN - studiebidrag för funktionshindrade

Boende

Exempel på appar för kognitivt stöd 

Boverket - Information om villkor för bostadsanpassningsbidrag

Ekonomi

UNGINFO

Konsumentverket - koll på pengarna

Konsumentverket - budget och skuldrådgivning

Konsumverket - lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Konsumemternas försäkringsbyrå/bank- och finansbyrå

Sveriges domstolar

Kronofogden

a-kassa.net

CSN

CSN - RG-bidrag

Hälsa

UMO

Fritid och vänskap

Mobilitetscenter

Facebook

www.1177.se - om LSS

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24