Att ha barn (0-6 år och 7-12 år) med funktionsnedsättning i familjen

ACT - information från Svenska psykologiinstitutet   

Berättelseboken - information från 1177 Vårdguiden

Blir man sjuk av stress? - broschyr från Institutet för stressmedicin (pdf)

Med syskonet i fokus - information från Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Mindfullness - information på 1177 Vårdguiden 

Om att orka som förälder - information från Aspergercenter (pdf)

Ågrenska - nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser