Kommunicera med tecken

Ur filmen Sånghatten

Björnen sover

En liten båt

Lilla snigel