Bassäng inriktning motorik, kroppskännedom och beteende, 6-12 år