Att undersöka mat med alla sinnen - kladdlek

Vänersborg. Start 5 oktober 2018

Närståedeinformation: 5 oktober
Tid:
14:00-15:30

Datum för grupp: 19 oktober, 26 oktober,  2 oktober,  9 november och 23 november
Tid: 09:30-10:30
Plats:
Habilitering Vänersborg barn och ungdom. Vänerparken 19

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Kerstin Persson 0700-20 63 91

Borås. Start 12 november 2018

Närståendeinformation: 12 november
Tid: 16:00-17:00

Datum för grupp: 14 november, 21 november, 28 november, 5 december och 12 december
Tid:
11:00-12:00.
Plats: Habilitering Borås barn och ungdom. Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), ingång 27

Har du frågor kontakta gruppsamordnare AnnaLena Dolk 0700-20 61 53

Hisingen. Start 17 april 2019

Datum: 17 april, 18 april, 24 april, 25 april, 8 maj och 9 maj
Tid: 10:00-11:00
Plats: Habilitering Hisingen barn och ungdom. Regnbågsgatan 1A

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Vailet Lindström 0700-20 65 04