Att undersöka mat med alla sinnen - kladdlek

Frölunda. Start 13 september 2018

Datum: 13 september, 14 september, 20 september, 21 september27 september och 28 september
Tid:
09:00-10:00
Plats: Habiliteringen Frölunda - barn och ungdom. Näverlursgatan 38

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Ann-Sofi Lövberg 0722-26 07 96

Vänersborg. Start 5 oktober 2018

Närståedeinformation: 5 oktober
Tid:
14:00-15:30

Datum för grupp: 19 oktober, 26 oktober,  2 oktober,  9 november och 23 november
Tid: 09:30-10:30
lats:
Habiliteringen Vänersborg. Vänerparken 19

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Kerstin Persson 0700-20 63 91

Hisingen. Start 17 april 2019

Datum: 17 april, 18 april, 24 april, 25 april, 8 maj och 9 maj
Tid: 10:00-11:00
Plats: Habiliteringen Hisingen - barn och ungdom. Regnbågsgatan 1A

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Vailet Lindström 0700-20 65 04

Borås. Start v45

Datum: v45
Tid:
Plats: Habiliteringen Borås. Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), ingång 27

Har du frågor kontakta gruppsamordnare AnnaLena Dolk 0700-20 61 53