Motorik - från liggande till stå

Borås. Start v38 2019

Kan eventuellt ersättas med Motorik, öva stå och börja gå

Datum: v38
Tid: 
Plats: Habilitering Borås. Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), ingång 27

Har du frågor kontakta gruppsamordnare: AnnaLena Dolk 0700-20 61 53

Senast uppdaterad: 2019-03-19 10:30