Motorik - öva att gå

För tillfället finns inga inplanerade datum för gruppen

Borås. Start v12 2019

Kan eventuellt ersättas med gruppen "Motorik - öva att stå och börja gå" beroende på patientunderlag.

Datum: v12
Tid:

Plats: Habiliteringen Borås. Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), ingång 27

Har du frågor kontakta gruppsamordnare AnnaLena Dolk 0700-20 61 53