Appar, mobil och surfplatta som hjälpmedel i vardagen. För patienter med intellektuell funktionsnedsättning.

Borås. Start 4 april 2019

Datum: 4 april och 5 april
Tid: 14:00-16:30
Plats:
Habilitering Borås. Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), ingång 27

Har du frågor kontakta gruppsamordnare AnnaLena Dolk 0700-20 61 53

Göteborg. Start 12 november 2019

För patienter med intellektuell  funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)

Datum: 12 november och 19 november
Tid: 14:00-16:30
Plats: Habilitering Göteborg. Ekelundsgatan 8

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Helena Mattiasson 0700-20 64 95

Senast uppdaterad: 2018-12-13 10:40