Att vara vuxen - samhällsstöd

Borås 27 september 2018

För patienter med intelektuell funktionsnedsättning

Datum: 27 september
Tid:
10:00-12:00
Plats: Habilitering Borås. Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), ingång 27

Har du frågor kontakta gruppsamordnare AnnaLena Dolk 0700-20 61 53

Göteborg 17 oktober 2018

För patienter med lindrig intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)

Datum: 17 oktober
Tid: 13:30-15:30
Plats: Habilitering Göteborg. Ekelundsgatan 8

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Helena Mattiasson 0700-20 64 95

Vänersborg 24 oktober 2018

För patienter med lindrig intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingstörning)

Datum: 24 oktober
Tid: 13:00-15:00
Plats: Habilitering Vänersborg. Vänerparken 19

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Kerstin Persson 0700-20 63 91

Skövde eller Lidköping 7 november 2018

För patienter med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)

Datum: 7 november
Tid:
13:30-15:30
Plats: Habilitering Skövde. Skaraborgsgatan 19
eller Habilitering Lidköping barn och ungdom. Mellbygatan 11

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Ingela Gannholt 0725-16 77 29

Borås 8 november 2018

För normalbegåvade patienter

Datum: 8 november
Tid: 10:00-12:00
Plats:
Habilitering Borås. Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), ingång 27

Har du frågor kontakta gruppsamordnare AnnaLena Dolk 0700-20 61 53

Göteborg 26 mars 2019

För patienter med rörelsehinder (normalbegåvade)

Datum: 26 mars
Tid: 14.30-16:30
Plats: Habilitering Göteborg. Ekelundsgatan 8

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Helena Mattiasson 0700-20 64 95

Göteborg 7 maj 2019

För patienter med lindrig intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)

Datum: 7 maj
Tid: 14.00-16:00
Plats: Habilitering Göteborg. Ekelundsgatan 8

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Helena Mattiasson 0700-20 64 95