Att vara vuxen - samhällsstöd

Borås 8 november 2018

För normalbegåvade patienter

Datum: 8 november
Tid: 10:00-12:00
Plats:
Habilitering Borås. Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), ingång 27

Har du frågor kontakta gruppsamordnare AnnaLena Dolk 0700-20 61 53

Göteborg 26 mars 2019

För patienter med rörelsehinder (normalbegåvade)

Datum: 26 mars
Tid: 14.30-16:30
Plats: Habilitering Göteborg. Ekelundsgatan 8

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Helena Mattiasson 0700-20 64 95

Göteborg 7 maj 2019

För patienter med lindrig intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)

Datum: 7 maj
Tid: 14.00-16:00
Plats: Habilitering Göteborg. Ekelundsgatan 8

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Helena Mattiasson 0700-20 64 95


Senast uppdaterad: 2018-09-28 15:38