Datum och orter

Autism - information för närstående

Borås 5 mars 2019

Datum: 5 mars
Tid: 13:30-16:30
Plats: Habilitering Borås. Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), ingång 27

Har du frågor kontakta gruppsamordnare AnnaLena Dolk 0700-20 61 53

Skövde. 9 april 2019

Datum: 9 april
Tid:
15:00-17:00
Plats: Habilitering Skövde barn och ungdom. Skaraborgsgatan 19

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Ingela Gannholt 0725-16 77 29

Göteborg. Start 17 april 2019

Datum: 17 april och 24 april
Tid: 15.00-17:00
Plats: Habilitering Göteborg. Ekelundsgatan 8

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Helena Mattiasson 0700-20 64 95

Vänersborg 15 maj 2019

Datum: 15 maj
Tid: 14:00-17:00
Plats:
Habilitering Vänersborg. Vänerparken 19

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Kerstin Persson 0700-20 63 91

Göteborg. Start 15 oktober 2019

Datum: 15 oktober och 22 oktober
Tid: 15:00-17:00
Plats: Habilitering Göteborg. Ekelundsgatan 8

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Helena Mattiasson 0700-20 64 95

Vänersborg. Start v50 2019

Datum: v50
Tid:
Plats:
Habilitering Vänersborg barn och ungdom. Vänerparken 19

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Kerstin Persson 0700-20 63 91

Senast uppdaterad: 2019-01-11 13:39