Datum och orter

Autism - information för närstående och personal

Göteborg. Start 24 oktober 2018

Datum: 24 oktober och 31 oktober
Tid:
14.00-16:00
Plats: Habilitering Göteborg. Ekelundsgatan 8

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Helena Mattiasson 0700-20 64 95

Vänersborg 5 november 2018

Datum: 5 november
Tid: 14:00-17:00
Plats: Habilitering Vänersborg. Vänerparken 19

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Kerstin Persson 0700-20 63 91

Borås. Start v10 2019

Datum: v10
Tid:
Plats: Habilitering Borås. Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), ingång 27

Har du frågor kontakta gruppsamordnare AnnaLena Dolk 0700-20 61 53

Göteborg. Start 17 april 2019

Datum: 17 april och 24 april
Tid: 15.00-17:00
Plats: Habilitering Göteborg. Ekelundsgatan 8

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Helena Mattiasson 0700-20 64 95

Vänersborg. Start v19 2019

Datum: v19
Tid:
Plats: Habilitering Vänersborg. Vänerparken 19

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Kerstin Persson 0700-20 63 91