Samhällsstöd i vuxenlivet 

Uddevalla. start 28 november 2018

Datum: 28 november,
Tid: 13:30-16:00
Plats:
Habilitering Uddevalla barn och ungdom. Södertullsgatan 1 

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Kerstin Persson 0700-20 63 91

Göteborg 5 december 2018

Datum: 5 december
Tid: 14:00-16:30
Plats: Habilitering Göteborg. Ekelundsgatan 8

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Helena Mattiasson 0700-20 64 95

Frölunda. Start 21 februari 2019

Datum: 21 februari
Tid:
09:00-12:00
Plats: Habilitering Frölunda barn och ungdom. Näverlursgatan 38

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Ann-Sofi Lövberg 0722-26 07 96

Vänersborg. Start v9 2019

Datum: v9
Tid:
Plats: Habilitering Vänersborg. Vänerparken 19

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Kerstin Persson 0700-20 63 91

Alingsås. Start v11 2019

Datum: v11
Tid:

Plats: Habilitering Alingsås. Lärkvägen 10

Har du frågor kontakta gruppsamordnare AnnaLena Dolk 0700-20 61 53

Göteborg 9 maj 2019

Datum: 9 maj 
Tid: 14.00-16:30
Plats: Habilitering Göteborg. Ekelundsgatan 8

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Helena Mattiasson 0700-20 64 95

Borås. Start v19 2019

Datum: v19
Tid:
Plats: Habilitering Borås. Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), ingång 27

Har du frågor kontakta gruppsamordnare AnnaLena Dolk 0700-20 61 53

Uddevalla. Start v22 2019

Datum: v22
Tid:
Plats: Habilitering Uddevalla barn och ungdom. Södertullsgatan 1

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Kerstin Persson 0700-20 63 91

Senast uppdaterad: 2018-10-11 14:10