Tema-fokusgrupp för närstående till patienter med förvärvad hjärnskada

Göteborg. Start 15 januari 2019

Datum: 15 januari, 12 februari, 12 mars, 16 april och 14 maj 
Tid:
15:00-17:00
Plats: Habilitering Göteborg. Ekelundsgatan 8

Har du frågor kontakta gruppsamordnare: Helena Mattiasson 0700-20 64 95

Senast uppdaterad: 2018-12-14 13:24