Att ha ett barn 7-12 år som har en funktionsnedsättning i familjen

Hisingen. Start 21 februari 2019

Datum: 21 februari, 28 februari, 14 mars och 21 mars
Tid: 13:30-16:00
Plats: Habilitering Hisingen barn och ungdom. Regnbågsgatan 1A

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Vailet Lindström 0700-20 65 04

Hisingen. Start v35 2019

Datum: v35
Tid:
Plats:
Habilitering Hisingen barn och ungdom. Regnbågsgatan 1A

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Vailet Lindström 0700-20 65 04

Senast uppdaterad: 2018-10-31 09:17