Grundläggande föräldrainformation om Cerebral Pares

Skövde. Start 17 september 2018

Datum: 17 september och 1 oktober
Tid: 09:00-15:00
Plats: Habilitering Knoppaliden barn och ungdom. Knoppaliden 3

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Ingela Gannholt 0725-16 77 29 

 

Vänersborg. Start 15 oktober 2018

Datum: 15 oktober och 24 oktober
Tid: 09:00-15:00
Plats: Habilitering Vänersborg barn och ungdom. Vänerparken 19

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Kerstin Persson 0700-20 63 91

Alingsås. Start v10 2019

Datum: v10
Tid:

Plats: Habilitering Alingsås barn och ungdom. Lärkvägen 10

Har du frågor kontakta gruppsamordnare AnnaLena Dolk 0700-20 61 53