Tema-fokusgrupp för patienter med förvärvad hjärnskada

Göteborg. Start 15 januari 2019

För patienter med förvärvad hjärnskada

Datum: 15 januari, 12 februari, 12 mars, 16 april och 14 maj
Tid: 15.00-17:00
Plats: Habiliteringen Göteborg - vuxen. Ekelundsgatan 8

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Helena Mattiasson 0700-20 64 95