Tema-fokusgrupp för patienter med förvärvad hjärnskada

Göteborg. Start 28 augusti 2018

För patienter med förvärvad hjärnskada

Datum: 28 augusti, 25 september, 6 november, 4 december och 8 januari
Tid: 13:00-14:30
Plats: Habiliteringen Göteborg - vuxen. Ekelundsgatan 8

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Helena Mattiasson 0700-20 64 95