Vad vet jag om min diagnos lindrig utvecklingsstörning?

Vänersborg. Start v4 2019

Datum: v4
Tid:
Plats: Habilitering Vänersborg. Vänerparken 19

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Kerstin Persson 0700-20 63 91

Göteborg. Start 21 mars 2019

Datum: 21 mars, 28 mars, 4 april och 11 april
Tid: 14.30-16:30
Plats: Habilitering Göteborg. Ekelundsgatan 8

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Helena Mattiasson 0700-20 64 95

Borås. Start v18 2019

Datum: v18
Tid:
Plats: Habilitering Borås. Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), ingång 27

Har du frågor kontakta gruppsamordnare AnnaLena Dolk 0700-20 61 53


Senast uppdaterad: 2018-06-13 15:26