Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar 2017-02-21

Hailiteringens brukarråd. På grund av för få anmälningar ställdes mötet 170221 in. En information om aktuella punkter har sammanställts och presenteras nedan.

Fråga från Mona Andersson, RBU Skaraborg

Hur hanteras problematiken kring övervikt hos rullstolsburna patienter hos Habiliteringen?
Det finns en liten dietistresurs, men inte på alla mottagningar. Resursen ska i första hand användas till de som har svår undervikt eller svårt att få i sig till­räckligt med kost. När det gäller övervikt remitteras barn till barnmottag­ningarna och vuxna till primärvården. Inte heller i den nya RMR:en för vuxna finns något särskilt uppdrag till Habili­teringen vad gäller övervikt.

RMR för barn med neuropsykiatriska diagnoser

Kommer att visa lite siffror på hur det sett ut 2014 - 2016 vid majmötet.

Regional Medicinsk Riktlinje 
Ansvarsfördelning för medicinskt omhändertagande av vuxna med medfödd funktionsnedsättning

Kommer att informeras vid majmötet.

Årsredovisningen 2016

Antalet nya barn har ökat jämföti med 2015. På två år har antalet nya barn i åldern 0-5 år ökat med nästan 40 %. Mycket bra men detta gäller inte hela regionen. Klart flest i Göteborg och minst Skövde/Lidköping.
Antalet vuxna patienter har ökat med 300 jämfört med 2015. Andelen nya patienter med neuropsykiatriska diagnoser utgjorde 70 %. 64 % av alla åtgärder som ges till vuxna, ges i åldrarna 18 - 29 år. Behandlingsenheten Knoppaliden används nu av alltfler barn och familjer från andra nämndområden än Öster-nämnden. 141 olika grupper för behandling erbjöds under året på olika mottagningar i regionen.

Habiliteringen klarade den nationella vårdgarantin till 91 % för barn och ungdomar och till 96 % för vuxna.

Precis som övrig hälso- och sjukvård har Habiliteringen haft svårt att rekrytera all per­sonal som behövs. Det har under året fattats 40 årsarbetare, vilket är en minskning av personalen med 10 %.

Budget 2017

Habiliteringen har en liten neddragning av resurserna 2017 jämfört med 2016. Det innebär inte att vi måste dra ned på några tjänster. Tyvärr beror både neddragningen och att vi ändå kan hålla budgeten på att vi har så många vakanser.

BIG - Behandling i grupp

Carina Rudström informerar på mötet i maj.

Resultat -Nöjdhetsenkäten i november 2016

Nästan 700 enkäter besvarades - dubbelt så många på Habiliteringen - barn och ungdom än på Habiliteringen - vuxen.

  • 94 % anser att de alltid eller ofta har nytta av de habiliterande åtgärderna.
  • 92 % anser att de alltid eller ofta är nöjda med den hjälp de får från Habiliteringen
  • 86 % anser att de alltid eller oftast får vara med att bestämma om den hjälp de får från Habiliteringen.

Dessutom lämnades många synpunkter, förbättringsförslag, beröm och kritik.

Nästa möte

Tisdag 16 maj 2017, kl 17.00 - 19.00. Rum 307, Ekelundsgatan 8, Göteborg.
Var god anmäl närvaro samt eventuella frågor ni vill lyfta vid mötet senast tisdag 9 maj 201 7.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26