Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Brukarråd, anteckningar 181127

Deltagare

Gun-Britt Hall, Autism- och Aspergerföreningen, VG Söder
Gunilla Wallengren, DHR Region Västra Götaland
Katarina Kasperson, Autism- och Aspergerföreningen Göteborg
Christian Löfqvist, Attention Göteborg
Gunnel Bäckström, Autism- och Aspergerföreningen, VG Skaraborg - via videolänk
Annika Waser, verksamhetschef habilitering vuxen
Neri Samuelsson, verksamhetschef habilitering barn och ungdom
Erik Kullingsjö, enhetschef habilitering Skövde barn och ungdom – videolänk
Marika Jonsson, utvecklingsledare Habilitering & Hälsa
Carina Rudström, enhetschef behandling i grupp habilitering

Anteckningar: Kristina Pehrsson, chefssekreterare

Kvarvarande frågor från föregående möte – anteckningar

Inget.

Healthcare Inc - studentprojekt om uteblivna besök

Marika Jonsson, utvecklingsledare, presenterar resultatet av Healthcare Inc:s studentprojekt om uteblivna besök. Studenterna har intervjuat patienter och medarbetare, kartlagt frågan och presenterat en lösning.

Presentation om Healthcare Inc, 1177, webbtidbokning och videomöten

Poster om studentprojektet om uteblivna besök från Healthcare Inc

Kontakt via 1177 

GDPR innebär att vårdgivare inte får skicka mail eller sms till patienter. SMS får endast skickas via journalfunktion och för det måste patienten ge sitt samtycke.
Ett bra sätt att kontakta vården är via 1177 Vårdguidens e-tjänster där man kan kommunicera på ett säkert sätt. Vuxna patienter loggar in med mobilt bank-id. För barn 13-17 år där inte föräldrar kan vara ombud, kan föräldrarna hjälpa sitt barn att beställa inloggning med lösenord och sms. Samma gäller vuxna patienter som inte har mobilt bank-id. När man loggar in med lösenord och sms kan man kommunicera med vårdinrättningen men inte läsa sin journal eller se sin läkemedelslista.

Instruktioner för att beställa lösenord och sms via 1177 Vårdguidens e-tjänster 


På föregående Brukarråd diskuterades svårigheten med att hitta rätt vårdinrättning på 1177 om man inte vet exakt vad mottagningen heter. Önskemål framfördes om att man automatiskt skulle komma in på de vårdinrättningar som man har kontakt med. Marika har framfört detta önskemål till den regionala 1177-gruppen. Hon har också skickat in önskemål om att man ska kunna bjuda in patienten till sin mottagning via 1177.
Marika uppmanar patientföreningarna att själva kontakta 1177 och föra fram synpunkter och förbättringsförslag. 

Tyck till om innehållet på 1177
Det går också bra att lämna synpunkter via 1177 till habiliteringen.
Inera som skapar systemet för 1177 önskar patientmedverkan och Marika frågar om det är ok att kontakta patientföreningar. Medverkande vid dagens möte tycker att detta är ok.

Webbtidbokning

I Healthcare Incs arbete framkom bland annat önskemål om att själv kunna boka sin tid. Detta är på gång, arbete pågår just nu med att införa webbtidbok. Marika informerar om att habiliteringens mottagningar har olika förutsättningar och därför kommer man till en början lägga ut webbtider för olika sorters besök. Man kommer alltså testa olika saker på olika ställen för att hitta bra lösningar inför framtiden.

Videomöten

Marika Johansson informerar om att även arbete med att införa en app för videomöten pågår. Eventuellt behöver appen anpassas, annars kommer det att fungera ungefär som Närhälsan online. Lämna gärna synpunkter angående dessa frågor, de vidarebefordras till Marika Johansson.

Lämna synpunkter

Presentation om Healthcare inc, 1177, webbtidbokning och videomöten

Konduktiv pedagogik

Vid förra Brukarrådet togs frågan upp om habiliteringens roll när det gäller konduktiv pedagogik. Annika Waser informerarom att inga förändringar har skett och att habiliteringen bekräftar diagnos vid ansökan. Patienten skickar själv in ansökan till remitteringssekretariatet.

Verksamhetsplan 2019

Neri Samuelsson visar en kortversion av habiliteringens verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen är förändrad när det gäller vision, värdegrund och uppdrag. Värdegrunden ska bli känd av alla medarbetare och genomsyra verksamheten.
Habilitering & Hälsas verksamhetsplan

Information om BIG – behandling i grupp

Carina Rudström, enhetschef för behandling i grupp (BIG) informerar.
Utbildning för Lära och bemästra har genomförts och den första gruppen har startat. Patientföreningarna har varit delaktiga i att förmedla personer som medverkar.
Carina visar utvärdering av övriga BIG-grupper, både från patienter och närstående. Det har varit lite svårt att få in patienternas utvärderingar.

Behandling i grupp information och utvärdering

BIG har fått en fråga om möjlighet att ha uppföljande samtalsgrupper genom lokala intresseorganisationer efter avslutad BIG-grupp. Om intresse finns kan kontakt tas med Carina Rudström.

Behandling i grupp: vgregion.se/hoh/grupp

Övriga frågor

Informationsbroschyrer

Gunnel Bäckström, Autism- och Aspergerföreningen informerar om att man sett över informationsfoldrar i habiliteringens väntrum. Problem finns med att brukarorganisationerna lägger ut broschyrer som habiliteringen slänger i tron att de är gamla. Man framför önskemål om att habiliteringen erbjuder en egen folderhylla där brukarorganisationerna själva kan ställa sina broschyrer. Verksamhetscheferna vidarebefordrar dessa önskemål till mottagningarna.

Sociala medier och Facebook

Neri Samuelsson informerar om att klagomål mot habiliteringen framförts i grupper på Facebook. Någon i brukarorganisationen reagerade helt rätt och hänvisade till habiliteringens hemsida för att man skulle kunna föra fram kritiken där. Neri uppmanar till att framföra synpunkter direkt.

Synpunkter


Habiliteringens arbetssätt

Christian Löfqvist, Attention Göteborg tar upp habiliteringens förändrade arbetssätt, man arbetar med ett avgränsat problem och inte allmänt under en längre tid. Habiliteringen informerar om att när man inte längre har ett behov är man inte längre ”inskriven” i
habiliteringen. Det innebär att man inte bevakas och kallas. Nästa gång man har ett problem är man välkommen att höra av sig igen t ex via egenremiss. Det är viktigt att habiliteringen är tydlig med att förmedla när insatsen är klar och att patienten själv får höra av sig, detta kan
habiliteringen bli bättre på.
Gunilla Wallengren, DHR Region Västra Götaland framför att detta tagits upp tidigare. Man behöver veta varför man arbetar på det här viset och måste vara tydlig så att inte patienten hamnar mellan stolarna.

Medicinsk kompetensgrupp

Gun-Britt Hall har en följdfråga från föregående Brukarråd; vilka är de 17 teamen som den
medicinska resursen ska räcka till? Neri Samuelsson svarar att det är teamen på Göteborgsenheterna. Neri informerar också om att utredningstiden när det gäller medicinsk kompetensgrupp för övriga regionen är förlängd. Återkommer till detta vid senare tillfälle.

Vårens möten

Tisdag 26 februari och tisdag 21 maj, klockan 17-19 på Ekelundsgatan 8 i Göteborg.

Senast uppdaterad: 2019-01-07 13:14