Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

2019-09-24

Frågor från föregående anteckningar

Inget.

BIG – Utvärdering av Lära & Bemästra

Carina Rudström, enhetschef BIG, och AnnaLena Dolk, kurator och gruppsamordnare BIG, informerar om de grupper som gjorts och utvärderingar av dessa. 
Gemensamt för alla var att föräldrarna hade ett barn med funktionsnedsättning men diagnoserna varierade. På träffarna utgick man ifrån de frågor som föräldrarna hade och jobbade därefter med teman utifrån dessa. Grupperna hade också ett värde i av att man fick träffa andra och dela erfarenhet med varandra.
Nu har BIG för avsikt att prova samma metod för vuxna patienter och man vill gärna ha hjälp av brukarrådets representanter med att hitta intresserade. AnnaLena delar ut en riktad information som bifogas anteckningarna och kan spridas via mail. 
Hör gärna av er till AnnaLena eller Carina vid frågor.
Bildspel och bilaga bifogas.

FVM – Framtidens Vårdinformationsmiljö

Marika Jonsson, utvecklingsledare, e-hälsostrategiska funktionen, informerar om vad som pågår när det gäller FVM.
I framtidens vårdinformationsmiljö ska patienten inte behöva vara informationsbärare, allt följer med – en patient och en journal. Till exempel kan distriktssköterskan se vilka prover som togs på sjukhuset. Även hemsjukvården kan lätt ta vid eftersom sjukhus och kommuner kommer att ha samma journalsystem.
Mindre tid kommer att användas till administration och mer tid till patientarbete. Det blir även lättare att använda till exempel videobesök.
Det kommande journalsystemet heter Millennium.
Habilitering & Hälsa i hela regionen kommer vara med i införandets första etapp under våren 2021.
VGR bjuder in den som vill vara med och bidra med ett patientperspektiv. Sprid gärna detta ut till organisationerna. Blanketten på hemsidan är öppen till 31/10 och därefter sker urval ur olika perspektiv. Inte klart var arbetet kommer att ske.  
Länk till 1177
Länk till FVM:s hemsida 

Frågor:
Kommer alla kommuner att gå med?
Oklart ännu, man är ute i kommunerna och presenterar och de ska bestämma sig inom några månader. 
Fortfarande en del svårigheter med att läsa sin journal i 1177, kan bl a dröja innan den är skriven eller signerad.
Det kan vara skillnad på privata vårdgivare och Närhälsan. När det gäller Närhälsan ska alla vara anslutna till 1177 och journalen tillgänglig. En del journaler kan vara osignerade och det kan hända t ex när man haft stafettläkare som slutat. Om man ser att journalen inte är signerad på länge är det bra att kontakta ansvarig mottagning och påtala detta. 
Tillägg i efterhand: 
Den 25 september beslutades att införandet av Millenium blir framskjutet cirka ett år. Förberedelsearbetet fortgår som planerat.

MKG (Medicinsk KompetensGrupp) övriga regionen

Neri Samuelsson informerar om bakgrunden; 
I Göteborg har man samlat den medicinska gruppen (läkare, sjuksköterskor och dietister) för att få en likvärdig medicinsk vård när det gäller prioriteringar, resurser och bedömning. Detta gjordes först i projektform men permanentades förra året.
I somras beslutades att även samla den medicinska gruppen i övriga regionen och detta kommer att göras via en successiv övergång.
Den medicinska kompetensgruppen gäller endast barn. Läkarnas professioner är barnneurologer, barnläkare samt psykiater men habiliteringen arbetar utifrån ett neurologiskt uppdrag.
När det gäller vuxna håller man på att rekrytera medicinsk kompetens för att få en likvärdig vård, men läkare är tyvärr svårrekryterade.

Uteblivna besök under sommaren

Neri Samuelsson informerar om det höga antalet uteblivna besök. Antalet skiljer sig mellan mottagningarna men har varit mellan 15 och 40 % under sommaren. 
Diskussion om orsaker och förslag till förbättringar:

  • svårt att avboka senast 24 timmar innan om man blir sjuk
  • kan vara svårt att komma den tid på dagen som man fått. Hade varit bra om man får önskad tid, till exempel för- eller eftermiddag
  • när man behöver färdtjänst måste man planera i god tid. SMS-påminnelser behöver komma så pass långt innan så att man hinner boka färdtjänst vid behov – om man till exempel har inbokat besök en måndag bör man få SMS:et på torsdagen så att man kan boka sin resa på fredagen
  • förslag att tiden kan vara ett aktivt val, dvs skicka ut ett brev och uppmana patienten att gå in och boka en tid själv. Ett aktivt val är dock inte möjligt för alla patienter, det kan också bli ett bekymmer
  • tydligare kallelse, vad innebär besöket? Man kanske blir orolig och därför inte kommer
  • förtydliga i kallelsen hur man gör för att avboka
  • SMS-påminnelser underlättar, gärna flera SMS, till exempel både vid bokning och ytterligare en gång förutom dagen före planerat besök
  • förslag länk i SMS:et så att man direkt kan gå in och avboka

Neri informerar om att habiliteringen jobbar med möjligheten att kunna omboka själv via 1177, samt att Habiliteringen inte styr över när man får betala för uteblivet besök eftersom det är regionala riktlinjer.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Nästa möte

Tisdag den 19/11 på Ekelundsgatan 8 i Göteborg.
För att kunna avgöra tidsåtgång på mötet är det bra om man skickar in övriga frågor i god tid. Skickas till kristina.pehrson@vgregion.se, ange tidsåtgång om möjligt.

Anne Lönnermark, Autism- och Aspergerföreningen VG Göteborg
Christian Löfqvist, Attention Göteborg
Gun-Britt Hall, Autism- och Aspergerföreningen, VG Söder
Gunilla Wallengren, DHR Region Västra Götaland
Gunnel Bäckström Autism- och Aspergerföreningen Skaraborg
Kerstin Nilsson, Funktionsrätt VG + FUB VG
Kristina Kindberg, Unga rörelsehindrade
Liz Svensson, DHR Ale

Anna-Lena Dolk, gruppsamordnare BIG (Behandling i grupp) 
Neri Samuelsson, verksamhetschef Habilitering barn och ungdom
Carina Rudström, enhetsceh BIG (Behandling i grupp)
Kicki Lamberg Kastor, kurator habilitering Skövde barn och ungdom
Marika Jonsson, utvecklingsledare e- Hälsostrategisk funktion
Åsa Blixt, enhetschef Habiliteiring Borås - videolänk

Senast uppdaterad: 2019-10-22 12:52