Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

2019-11-19

Minnesanteckningar från Habiliteringens Brukarråd 2019-11-19

Presentationer

Barns journal via nätet - brukarråd

191119 Info Levande bibliotek

Kompetensgrupp ryggmärgsbråck

Poster Levande Bibliotek

Närvarande

Gun-Britt Hall                                  Autism- och Aspergerföreningen, VG Söder

Gunilla Wallengren                       DHR Region Västra Götaland

Anne Lönnermark                          Autism- och Aspergerföreningen Göteborg Kristina Kindberg                                                          Unga rörelsehindrade

Christian Löfqvist                           Attention Göteborg

Elaine Johansson                            FUB VG + Funktionsrätt VG

Mona Andersson                           Funktionsrätt Skaraborg + RBU Skaraborg – videolänk

Neri Samuelsson                            verksamhetschef Habilitering barn och ungdom

Åsa Blixtenhetschef                       enhetschef Habilitering Borås/Alingsås vuxen – videolänk Kicki Lamberg Kastor                                               kurator Habilitering Skövde barn och ungdom – videolänk

Linda Ödman                                  enhetschef Habilitering Alingsås barn och ungdom

Lina Häglund                                   utvecklingsledare Habilitering & Hälsa kansli

Ann-Britt Ahl                                  utvecklingsledare e-Hälsostrategiska funktionen

 

 

Frågor från föregående anteckningar

Medicinsk kompetensgrupp övriga regionen:

Nu är alla läkare, sjuksköterskor och dietister samlade under en chef för att säkerställa medicinsk vård. Gäller endast barn och ungdom. Inget liknande är planerat för vuxna.

MMC centreras

Linda Ödman, enhetschef Alingsås barn och ungdom, presenterar uppdraget att se över vården barn och ungdomar med ryggmärgsbråck.

Linda redovisar hur arbetsgruppen har tänkt och hur man gör för att säkra patientgruppen när det blir allt färre patienter med ryggmärgsbråck. En kompetensgrupp skapas med fyra utbudspunkter. Viktigt att alla professioner ska finnas tillgängliga för patientgruppen. Samverkan kommer att ske med bl a Regionhabiliteringen.

Man går in i kvalitetsregister MMCUP våren 2020. Se bifogad presentation.

Enhetschef Åsa Blixt informerar om att inom habilitering vuxen har man inte kompetensgrupper eftersom patientgruppen är större. Man har kommit igång med MMCUP.

Frågor:

Förr hjälpte omsorgsförvaltningen hjälpte till med att föra samman familjer, kan man göra det fortfarande?

 

Neri Samuelsson förklarar att nu är Behandling i Grupp (BIG) ett forum för vårdnadshavare att träffas och utbyta erfarenheter. Brukarorganisationerna har också tillfrågats om att medverka i BIG.

När det tillstöter stora medicinska problem för vuxna patienter saknas kompetens. Man slussas mellan sjukhus och hemsjukvård och problem med att sjukhusen inte har kunskaperna. Saknas koppling mellan medicinska kunskaper och habilitering? På barnsidan har man ett helhetsperspektiv och bättre samverkan och det är viktigt att man jobbar på att föra över detta till vuxensidan.

Åsa Blixt svarar att det är svårt att hitta bra former för samverkan på vuxensidan men man jobbar på det. T ex försöker man hitta konsultationstillfällen när det gäller urolog, mage-tarm, ortoped. Då får man samtidigt tillfälle att utbyta kunskaper och få stöd och råd av varandra.

Neri Samuelsson informerar om att uppdraget skiljer sig mellan barn och vuxen och att RMR är en del av insatserna när det gäller vuxna.

Levande bibliotek

Lina Häglund, utvecklingsledare, presenterar ett regionalt projekt, ”Levande bibliotek” – hur kan patienten medverka för att skapa en bättre vård.

Projektet startade i september och introduktionsutbildning samt information till verksamheter pågår. Fr o m årsskiftet 2019/2020 ska man kunna ”låna” böcker.

Se bifogat informationsblad samt presentation som också innehåller länkar till intresseanmälan och kontaktuppgifter.

En annan form av bibliotek är de som deltar i ”Leva och bemästra” som Carina Rudström tidigare

informerat om.

Frågor:

Ang formuleringen ”Söker deltagare som är i en stabil fas av sin sjukdom” – det är svårt att se att man vänder sig till personer med funktionsnedsättning, dvs har en diagnos men är friska.

Lina förklarar att detta är skrivet av hänsyn och regionalt skrivet, därav mest riktat mot slutenvården. Lina har haft kontakt med projektledarna för att berätta om habiliteringens funktionsnedsättningar.

Önskemål om att vi kontinuerligt kan få följa detta projekt.

Lina håller i detta och ser till att återkoppling görs om ett år.

Barns journal på nätet

Ann-Britt Lundgren Ahl, utvecklingsledare på e-hälsostrategiska avdelningen, berättar om journal via nätet.

Se bifogad presentation som innehåller länkar till information och vart man kan skicka synpunkter. Frågor:

Om det inte går att få ombudsfunktion före 18 år ställer till det eftersom man kan ha god man först från 18 års ålder.

Ann-Britt förklarar att beslut är taget av Inera och SKL, det blir problem men beror på att man tagit hänsyn till hälso- och sjukvårdslagen. Det är jättebra om man skickar in synpunkter eftersom vår verksamhet inte kan påverka detta.

Blockering/försegling: Kan det öka risken för barnet om en vårdnadshavare blir blockerad p g a t ex missförhållanden?

 

I detta fall går säkerheten före tillgängligheten. Det är alltid möjligt att begära journalkopior i pappersform från mottagningen vilket menprövas innan dessa skickas. Vid misstanke om att barn far illa ska enheten anmäla detta till Socialtjänsten.

Övriga frågor

Finns det planer på regionhabilitering för vuxna?

Neri Samuelsson informerar om att det i nuläget inte finns några planer för detta.

Hur har det gått med broschyrställ i väntrum för brukarorganisationerna?

Åsa Blixt informerar om att det i Borås nu finns ganska mycket information.

Tillgång till dietist för alla?

Åsa Blixt informerar om att dietistuppdraget innebär bl a undervikt, men inte fetma. När det gäller övervikt ligger ansvaret på primärvården. Däremot kan man vara undernärd även vid fetma, man kan också ha problem med att få i sig vissa konsistenser och då kan det ingå i habiliteringens uppdrag.

Budget 2020

Neri Samuelsson informerar om att det är stora problem med ekonomin i hela regionen. Habiliteringen har inte fått någon totalbudget ännu men det kommer att bli kärvt.

Elaine Johansson informerar om ett beslut som ska fattas om batterier till hörapparater som kan innebära ökad kostnad för patienten. Detta kommer man att agera på och ta upp i samrådet i december för att skriva till HSS. Det finns en oro för att sådant beslut i förlängningen kommer att generera kostnader för patienten även för andra hjälpmedel.

Vårens möten

Tisdag den 25/2 kl 17:00 på Ekelundsgatan 8 i Göteborg. Tisdag den 19/5 kl 17:00 på Ekelundsgatan 8 i Göteborg.

För att kunna avgöra tidsåtgång på mötet är det bra om man skickar in övriga frågor i god tid. Skickas till kristina.pehrson@vgregion.se, ange tidsåtgång om möjligt.

 

 

Vid anteckningarna

Kristina Pehrson, chefssekreterare

Senast uppdaterad: 2019-12-20 15:46