Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

2019-05-21

Deltagare

Amelie Eliasson, RBU Göteborg med omnejd 
Anne Lönnermark, Autism- och Aspergerföreningen VG Göteborg
Christian Löfqvist, Attention Göteborg
Gun-Britt Hall, Autism- och Aspergerföreningen, VG Söder
Gunilla Wallengren, DHR Region Västra Götaland
Gunnel Bäckström Autism- och Aspergerföreningen Skaraborg - videolänk
Jenny Lindström Beijar, Föreningen Familjevänner, Funktionsrätt VGR

Annika Waser, verksamhetschef Habilitering vuxen
Neri Samuelsson, verksamhetschef Habilitering barn och ungdom
Christina Davidsson, enhetschef Habilitering Skövde vuxen – videolänk
Åsa Blixt, enhetschef Habiliteiring Borås - videolänk
Kicki Lamberg Kastor, kurator habilitering Skövde barn och ungdom - videolänk
Marika Jonsson, utvecklingsledare e- Hälsostrategiska funktionen

Frågor från föregående anteckningar

Återkoppling kring hjälpmedel och servicetider

Annika Waser har tagit reda på hålltider som gäller för hjälpmedel:
Anpassning av hjälpmedel ska påbörjas senast tre vardagar efter mottagen beställning, om hjälpmedlet finns att tillgå.
Avhjälpande underhåll ska påbörjas inom tre dagar och vara genomförd inom 10 dagar. Konsultations-/utprovningstid ska erbjudas senast 15 vardagar efter mottagen beställning.

Mer information finns på Vårdgivarwebben

Reflektion:
Man är beroende av sitt hjälpmedel, om man till  exempel endast har en rullstol, och den är på jobbet eller i skolan. Långa väntetider ställer till det för skola eller arbetsliv och kan få negativa följder, man kanske måste ta ledigt/semester.
Verksamhetscheferna tar med detta till ansvariga på Hjälpmedelscentralen.

MKG övriga regionen

Neri Samuelsson har inget nytt att informera, återkommer till hösten.

Webbtidbok

Marika Jonsson, e-hälsostrategiska funktionen, informerar om hur habiliteringen påbörjat arbetet med att införa webbtidbok.

De olika enheterna har öppnat olika sorts tider för webbokning för att se vad som fungerar, till exempel telefontid till sjuksköterska och läkarbesök körkortsintyg. På gruns av olika lokaler och olika förutsättningar erbjuder man olika sorters webbtider, men det kommer att utvecklas under hösten till exempel med ombokning av tider. Än har man inte lagt ut tider som sambokas med flera behandlare, rum eller speciell utrustning.

Marika visar hur man loggar in på 1177, tillsammans med sitt barn via lösenord och sms, samt hur man loggar in som sig själv. Information om hur man loggar in finns på 1177

Tyvärr kan det kan vara svårt att hitta rätt mottagning, man måste stava helt rätt och sökfunktionen fungerar inte helt bra ännu. Detta har påtalats för Inera (som sköter 1177 för hela landet).

För att boka tid ska man ha en pågående kontakt med habiliteringen, se villkorstexter i 1177.

Den mottagning där man har bokat en tid läggs automatiskt till. Om man har lagt till flera mottagningar som man har kontakt med kommer systemet att leta bland alla dessa när man söker efter bokade tider.

Fler funktioner kommer så småningom, till exempel formulär för begäran om intyg. På 1177 kan man se på respektive mottagning vilka tjänster som finns under ”Våra e-tjänster”.

Information till patienter ges på mottagningen genom väntrums-TV och planscher samt via personalens telefonsvarare. Mer information kommer att gå ut allteftersom tjänsten utvecklas. Hjälp gärna till med att sprida informationen.
På 1177 finns än så länge endast Ineras tekniska support. Information med bildstöd finns på habiliteringens externa webbplats

Videomöte

Marika Jonsson informerar om pågående pilotprojekt med videomöte. För detta krävs specifik utrustning och teknik.

Det finns en app ”Mitt vårdmöte” som man kan ladda ner, här finns nu till exempel ”Hälsocoach online” för hälsofrämjande möten. På Habilitering & Hälsas Facebooksida kommer inom kort att publiceras en fråga om vilken sorts besök man skulle önska som videomöte.

Flera piloter med videomöten planeras i början av hösten. 

FVM – Framtidens Vårdinformationsmiljö

Neri Samuelsson informerar om att FVM kommer att innehålla flera vårdsystem men alla vårdgivare kommer att använda samma dokumentationssystem, Millennium. Införandet av nytt system kommer att innebära mycket arbetstid under en period. 

Habilitering & Hälsa kommer med i första steget av införandet som planeras första halvan av 2021. Hela införandet i regionen ska vara klart 2023.

Återkommer med mer information. 

Övriga frågor

RMR Ansvarsfördelning och samverkan mellan BUM, BUP och Hab

Anne Lönnermark frågar när utvärdering kommer ske? RMR:en står som giltig till och med januari 2018. Neri Samuelsson svarar att man önskar utvärdering och revidering, men det är inte klart hur detta ska göras. Tills utvärdering är gjord är nuvarande RMR giltig. Detsamma gäller för alla RMR.

RMR vuxen:

Annika Waser informerar om att man börjat definiera vad de olika grupperna ska göra samt hur man ska få kontakt när inte läkare, sjuksköterska eller dietist finns geografiskt. Man håller också på att rekrytera, men läkare är svårrekryterade.

Primärvården har fått ett tydligare uppdrag och detta blir ett sätt för dem att lära känna vår målgrupp bättre.

Patientenkät

Annika Waser visar ett axplock av utvärderingen. I sin helhet har VGR högre siffror än nationellt. Hörsel och Syn har genomgående högre värden än habiliteringen. Enkäten kommer att återkomma vartannat år och redovisas fullt ut.

Reflektion:
Denna enkät gäller ett möte, det hade varit önskvärt att även mäta hur nöjd man är med helheten.

Nya lokaler

Habilitering barn och ungdom i Kungälv har flyttat till nya fina lokaler på Kongahälla Center. Habiliteringen är samlokaliserad med rehab, vårdcentral och ungdomsmottagning och man har en gemensam reception. 

Möten hösten 2019

Tisdag 24 september och tisdag 19 november på Ekelundsgatan 8 i Göteborg.
För att kunna avgöra tidsåtgång på mötet är det bra om man skickar in övriga frågor i god tid.
Frågor skickas till kristina.pehrson@vgregion.se, ange tidsåtgång om möjligt.

Senast uppdaterad: 2019-06-26 08:32