Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lokalt brukarråd Hörselverksamheten Fyrbodal 150415

Närvarande

Hans Carlsson

HRF Tanum-Munkedal

Marianne Schewenius

HRF Tanum-Munkedal

Berit Swärd

HRF Trollhättan-Vänersborg

Grethe Håkansson

DHB Västra

Bo Josefsson

HRF Lysekil

Kurt Söderqvist

FSDB

Bo Strandqvist

HRF Distriktet

Harry Eriksson

HRF Vänersborg-Trollhättan

Gunnar Särnbratt

HRF Uddevalla

Henry Karlsson

HRF Uddevalla

Maria Bergqvist

Enhetschef Hörselteam Fyrbodal

Susanne Frisell

Enhetschef Hörseldiagnostik och rehabilitering

Thomas Hansson

Hörselingenjör Fyrbodal

Anette Marberg (del av möte)

Administrativ koordinator Fyrbodal

Maria Detlin

Sekreterare

 

Föregående anteckning

Godkännes.

Kommentarer: Visitkort för Hörselverksamheten i Fyrbodal finns nu. Delas ut vid sittande möte.

Ang. Teleq, man önskade att meddelandet skulle läsas upp långsammare: åtgärdat.

Frågor som inkommit:

 • Informerar alltid Hörselverksamheten om vikten av en god ljudmiljö och akustik i skolorna?

Svar: Hörselverksamheten arbetar alltid på patientens uppdrag. Vi besöker skolor där de barn som får habilitering via oss är elever. Den allmänna ljudmiljön i skolan är kommunens ansvar. Vid nybyggen finns det byggnormer som styr hur skolorna byggs. Akustik i klassrummen är kommunens ansvar, detta kan till exempel handla om att man köper in tennisbollar till stolsbenen

 • ”Örebromodellen”, är den anammad i vår omnejd?Svar: Örebromodellen består av ett personligt hjälpmedel, en mottagare, till den hörselskadade eleven och en lärarmikrofon, samt en eller flera elevmikrofoner. Maria Bergqvist förklarar att de hjälpmedel som är personliga är landstingets ansvar, medan de hjälpmedel som är pedagogiska- är kommunens ansvar. I praktiken innebär detta att Hörselverksamheten ger eleven en standardutrustning med en kompismikrofon och en lärarmikrofon. Behövs fler mikrofoner, får skolan köpa in fler, detta har fungerat bra.
 • Märker Hörselverksamheten om bullerskador hos unga ökar?

Svar: Detta är inget vi kan urskilja i dagsläget. Ofta ger bullerskador besvär lång tid efter exponering.

 • Vem sätter upp målet för den enskildes rehabilitering?

Svar: Det gör vårdpersonalen tillsammans med den enskilde patienten. Vi har påbörjat ett arbete i Fyrbodal där vi ska försöka bli ännu bättre på att arbeta med rehabiliteringsplanen i och med den nya patientlagen som trätt i kraft vid årsskiftet.

 • Väljer många patienter att gå hos samma audionom vid sina besök?

Svar: Ja, vi försöker styra det så att patient och audionom ska följas åt genom rehabiliteringsprocessen. Detta är en vinst för dem båda. Dock har vi vårt schema att ta hänsyn till som innebär att vi har flera enheter att bemanna och vid sjukdom och annan frånvaro hos audionomerna, så får vi ibland pussla om och patienten kanske får träffa en ny audionom.

 • Hur går det med verkstaden?

Svar: Den är igång och bemannas dagligen. Vi hanterar inkomna trasiga hjälpmedel och åtgärdar många fel på plats i Vänersborg. Vi har ingen drop-in i dagsläget utan hanterar endast inskickade hjälpmedel. Om vi inte kan åtgärda felet i Vänersborg skickas hörapparaten antingen till leverantören eller till den större verkstaden vi har i Göteborg.

 • CI-information på brukarråden? Önskas statistik över antal opererade. Var har dessa patienter sin tillhörighet? På CI-teamet eller på Hörselverksamheten?

Svar: Frågan om antal skickade remisser och antal opererade med CI får ställas till CI-verksamheten i Göteborg. När väl en remiss skickas till CI-teamet har Hörselverksamheten gjort ett omfattande förarbete. Vi har själva en lista över de patienter som vi har inom vårt område och erbjuder dessa att komma på årliga träffar hos oss. Representanter på brukarrådet skulle önska att man i verksamhetsberättelse beskriver omfattningen på det arbete som Hörselverksamheten lägger ner på patienter med CI

 • TV´n i väntrummen, kan det finnas information om brukarorganisationerna?

Svar: Vi tar med frågan till kommunikationsavdelningen om vilka regler som gäller för information i våra väntrum.

 • Skyltningen i Vänerparken, hur går det?

Svar: Äntligen har vi fått besked om att de första skyltarna kan väntas i slutet av april. Det har varit en lång process. Inomhusskyltningen kommer att göras först.

 • Informerar Hörselverksamheten om handikappersättning för de patienter som kan vara aktuella? Hjälper vi till med ev. sjukskrivning?

Svar: De patienter som remitteras till vuxenteamet och har behov av sådan hjälp, får denna information. Alla professioner i vuxenteamet är väl insatta i båda regler på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Teamet kan även medverka vid olika möten med arbetsgivare och andra myndigheter vid behov.

 • Den nya verksamhetschefen Mattias Johansson, kan han bjudas in i höst?

Svar: Maria Bergqvist bjuder in Mattias till vårt nästa möte.

 • Är Hörselverksamheten med och påverkar innehåll i audionomutbildningen och utbildar audionomstudenter?Svar: Vi samarbetar med högskolorna. Vi handleder studenter och har i viss mån även varit och föreläst på skolorna. Det finns en levande dialog mellan Hörselverksamheten och utbildningen.

 

Rapport från brukarorganisationerna

HRF Distriktet

Bo Strandqvist som är ny ordförande presenterar sig vid dagens möte. Han presenterar sig själv och hur uppdraget ser ut med arbetsuppgifter i första skedet.

HRF Vänersborg-Trollhättan

Berit Swärd berättar att Kent Augustsson från tolk kommer och informerar den 16/4.

Harry Eriksson ska träffa CI-teamet i Göteborg. Han informerar att han strävar efter att det ska bli en mer regelbunden kontakt mellan CI-teamet och brukarorganisationerna.

HRF Tanum-Munkedal

De har fått föreläsning om den nya patientlagen.

Vid årsmötet kom två representanter från patientnämnden och informerade vilket vad mycket bra.

Rapport från Hörselverksamheten Fyrbodal

CI-teamet

Maria Bergqvist följer upp Harry Erikssons tidigare kommentar om samverkan med CI-teamet och informerar att även Hörselverksamheten har inbokat möte med CI-teamet i vår. Barnsidan ska diskuteras i första hand. Representanter från samtliga barnteam ska medverka.

Synpunkter

Maria Bergqvist skickade ut ett mail till representanterna i brukarrådet för ett tag sedan angående synpunkter. Detta är nu sammanställt och skickat till biträdande verksamhetschef Anne Granath.

Informationsgrupp för Hörsel, Syn och Tolk

Vid förra mötet informerade Maria Bergqvist om den nya sammansatta gruppen för Hörsel, Syn och Tolk som ska arbeta med information. Det är tre uppdrag som denna grupp fått att arbeta med, varav en ny hemsida är en del av detta arbete.

Vid dagens brukarråd visas den grova skissen på den nya externa hemsidan. Alla får tycka till och kommentarerna tas med till informationsgruppen nästa möte. Vi är tacksamma för alla värdefulla tips ni brukare ger oss, då vår hemsida är till för er!

Lokalsjukhusen lämnar NU-sjukvården 7/4

Praktikertjänst tar vid från och med den 7/4 2015. Vi har tidigare samarbetat med NU-sjukvården på våra lokalsjukhus, men kommer numera att samarbeta med Praktikertjänst. Detta ska inte medföra några större förändringar, utan samarbetet med ÖNH kommer att fortsätta som innan med samma läkare.

Läs mer om Praktikertjänst: http://www.narsjukhusvast.se/praktikertjanstnarsjukhus/

Stängningsveckor i sommar kommer ut inom kort.

Kvalitetsregister grav hörselnedsättning

Det kom en fråga till oss om vi arbetar med kvalitetsregister i Fyrbodal. Det gör vi.  Hörselverksamheten i Västra Götaland är ansluten till det kvalitetsregister som finns för vuxna personer med grav hörselnedsättning.

Hörselbron är vi inte anslutna till utan vi har en egen version av denna i vår IOI-HA enkät som skickas ut årligen.

Margareta Edén arbetar med kvalitetsregistret och är den person vi vänder oss till för information. Vi har även en lokal kontaktperson, Susanne Asp. 

Nästa möte: onsdag 14/10 kl. 13:30-16:00

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24