Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fyrbodal 151014

Närvarande:

Marianne Schewenius

HRF Tanum Munkedal

Hans Carlsson

HRF Tanum Munkedal

Bo Strandqvist

HRF Distriktet

Berit Swärd

HRF Vänersborg Trollhättan

Bo Josefsson

HRF Lysekil

Ingemar Wilhelmsson

HRF Sotenäs

Inger Andersson

HRF Mellerud

Harry Eriksson

HRF Vänersborg Trollhättan

Gunnar Särnbratt

HRF Uddevalla

 Lars-Göran Johansson

HRF Mellerud

Thomas Hansson

Hörselingenjör, Hörselverksamheten

Maria Bergqvist

Enhetschef Hörselteamen

Susanne Frisell

Enhetschef Audionommottagningen

Maria Detlin

Sekreterare

 

Föregående anteckning

Godkännes. En fråga tas med till inkomna frågor i slutet av mötet.

Maria Bergqvist återkopplar kring skyltningen i Vänerparken. Den är nu påbörjad. Man har bland annat tagit ner några sjuka träd för att göra plats för en orienteringstavla. Vi kommer inom kort att ha skyltar från utsidan av byggnaden och ända fram till våra mottagningsdörrar.

Rapport från brukarorganisationerna

HRF Distriktet

Det kommer fram önskemål om att strukturera upp administrationen kring våra möten:

  • Kallelse 3 veckor före mötet
  • Frågor skickas till distriktet, senast 10 dagar före mötet för sammanställning av distriktet och distribution till resterade deltagare.
  • Hörselverksamheten skickar också över sina punkter 10 dagar före mötet, så resterande deltagare kan förbereda sig på ett bra sätt.

HRF Uddevalla

Till helgen är det dags för den årliga ”hörselskadades dag” i Uddevalla. Denna brukar innebära mycket frågor kring hörsel, hörseltest med mera. Många besökare rekommenderas att i efterhand uppsöka sin vårdcentral för vidare hörselundersökning.

HRF Sotenäs

Ni kan läsa i Auris om HRF Sotenäs som hjälper till med insamling och skänker hörapparater till vårdcentraler och äldreboenden.

HRF Mellerud

Den 22/10 16:30-20:30, har HRF i Mellerud en hörseldag med tema tinnitus. De håller till på Kulturbruket på Dal. Catrin Forsberg kommer att prata om tinnitus och audionomerna Sara Lindbom och Ulrika Ottosson från Hörselverksamheten kommer att prata om hörselrehabilitering och hörhjälpmedel.

För övrigt så erbjuder HRF i Mellerud hörselkontroller 1 gång/månad.

Start av TSS-cirkel kommer att ske i november.

Rapport från Hörselverksamheten

Hörsel, Syn och Tolks Informationsgrupp

I februari 2015 så startades en ny arbetsgrupp upp inom Hörsel, Syn och Tolk. Denna grupp fick uppdrag från verksamhetschef Mattias Johansson att arbeta med. Dessa uppdrag var:

  • Skapa en ny hemsida som ska vara tillgänglig för så många som möjligt och ha tilltalande och lättförståelig information
  • Se över alla trycksaker och broschyrer som finns inom verksamheten för att arbeta fram en ”standard” av informationsmaterial som ska se likadan ut på samtliga enheter

En ny hemsida är nu uppbyggd. Den kommer att publiceras den 15/10. En hemsida är ju dock aldrig helt färdig, utan detta är ju en ständigt pågående process. Den är dock tillräckligt klar för att sjösättas. Tanken med den nya hemsidan är att den ska vara mer tillgänglig. Den har grundare strukturer, vilket innebär färre klick för besökaren. Vi har tagit till oss av önskemål från brukarna och placerat ofta efterfrågad information långt upp, väl synligt. Det finns nu inte längre en startsida för varje enskild verksamhet, nu är Habilitering & Hälsa en helhet som kan erbjuda service och stöd till dig som patient eller till dig som extern vårdgivare.

Vi tar tacksamt emot feedback, maila oss eller hör av er på annat sätt. De som eventuellt skulle vilja tycka till lite extra, får gärna höra av sig och ingå i en referensgrupp. Detta kommer att innebära att man som besökare på hemsidan kommer att få i uppdrag att leta upp olika information, tycka till om det är lätt eller svårt att hitta rätt och så vidare.

Hörselteamens telefon

Maria Detlin, som i dagsläget svarar i telefonen, arbetar 20 % med informationsgruppen. Detta innebär att hon vissa dagar är på resande fot. Hittills har vi avlöst varandra i personalgruppen i telefonen, men detta börjar bli ohållbart då det påverkar behandlarnas möjlighet att ta emot patienter.

Maria Bergqvist berättar vid dagens möte att hon funderar på hur vi ska lösa detta på ett bra sätt- ett alternativ är att hörselteamen också går över till Tele Q. Då kan vi styra när vi tar emot telefonsamtalen och man binder inte upp en personalresurs en hel dag, utan kanske 1 timma på eftermiddagen. Tele Q fungerar numera mycket väl Hörselverksamheten Hörseldiagnostik och rehabilitering.

Vi kommer även att lägga ut en manual på hemsidan om hur man gör när man ringer till Tele Q.

Den nya patientlagen från och med 1/1 2015

Maria Bergqvist presenterar vad Hörselverksamheten i Fyrbodal gjort hittills sedan införandet av den nya patientlagen. Denna presentation bifogas protokollet.

Rapport från Susanne Frisell

Susanne informerar att vi har en mycket god tillgänglighet i Fyrbodal. Vi bokar in första tiden för patienterna inom 60 dagar. Lokalsjukhusen är också inräknade i detta, men här behövs utökning för att klara efterfrågan.

Lysekils mottagning är flyttad upp från källaren till nya fräscha lokaler på första planet. Detta kommer att stå i kallelsen.

Inkomna frågor

Kan Hörselverksamheten se någon ökning av hörselnedsättning/bullerskador hos barn och ungdomar?

Överlag har vi en nedåtgående trend med antal barn och ungdomar som kommer till oss. Dock har vi fått en ökning på utlandsfödda barn och ungdomar.

Om hörselnedsättning hos barn och ungdom ökar generellt i samhället har vi inga siffror på.

Kan våningsplanet för besöket stå med i kallelsen?

Vi tror att detta kan göra att patienten går direkt upp till plan 3 eller 4 istället för att gå via receptionen och anmäla sig först. Dock skulle vi kunna införa att receptionen lämnar en lapp med en 3:a eller 4:a till patienten, så denne kommer ihåg vilket våningsplan som besöket ska äga rum på.

En öroninsats som inte passar, ska justering av denna behöva kosta en besöksavgift varje gång?

Våra besöksavgifter är styrda av regelverk och en avgiftshandbok, detta är inget vi styr över lokalt. Om patienten har en insats som inte passar, så kräver det ofta en bedömning av audionomen huruvida det ska göras nya avtryck, om det räcker att slipa eller annan åtgärd. Alla bokade besök kostar 100 kr. Högkostnadsskyddet gäller.

Var finns avtrycket efter att det är taget? Hos Hörselverksamheten eller leverantören?

Avtrycket finns inscannat hos leverantören. Detta avtryck får då ett serienummer som är sökbart. Serienumret är noterat i patientens journal. Cirka 1 år kan vi beställa insatser på samma avtryck.

Vet personalen om vilka kommuner som har hörselskadades förening?

Både personal och våra patienter har kunskap om att det finns brukarorganisationer att ta kontakt med. Information kring detta ges vid behov mellan behandlare och patient. I våra väntrum och allmänna utrymmen har vi dock föreskrifter och regelverk som gäller för hela Västra Götalandsregionen, att rätta oss efter. Detta gäller bland annat att vi endast får ha riksövergripande information från patientföreningar.

Patienter med CI, som även har andra hörhjälpmedel och upplever försämrad hörsel eller har andra bekymmer- var vänder sig denna patient? CI-teamet ansvarar endast för CI, hur samverkar CI-teamet och Hörselverksamheten?

Oavsett vilka frågor ni har, så går det bra att kontakta vuxenteamet först. Audionomerna i vuxenteamet har specialistkunskap kring hörhjälpmedel och CI. Kan inte vi hjälpa er lokalt, kan vi hjälpa till att lotsa vidare till rätt ställe. Vi kommer att träffa CI-teamet under hösten för ett samverkansmöte. Barnteamet hade motsvarande möte i våras.

Informerar alltid Hörselverksamheten vikten av god ljudmiljö och akustik vid skolbesök?

De barn som finns inskrivna hos oss, får alltid besök i sin skola av ansvarig pedagog. Det görs alltid skolbesök i samband med inskrivning av barn för information till skolan samt observation av ljudmiljön. Om pedagogen observerar något som behöver åtgärdas, så har vi stöd av våra hörselingenjörer för rekommendation av vidare åtgärder.

Har hörselverksamheten mätmetoder för patienter som inte kan medverka aktivt själva?

Ja, vi har många olika mätmetoder. Detta har vi haft i många år.

Hörselhjälpare, kommer det någon inbjudan i höst?

Datum kommer inom kort. Vi kommer att erbjuda 2 datum i december att välja mellan. Skicka gärna in önskemål om tema för denna dag.

Kvalitet på batterier, är det någon skillnad?

Vi följer alltid leverantörernas rekommendationer. Batterier är alltid en färskvara. HRF har stor omsättning på sina batterier och dessa håller därför en god kvalitet. Det man kan vara observant på om ett batteri krånglar: se om batteriet är rundat i formen, detta kan göra att det får sämre kontakt. Det bästa är den helt platta batterierna.

 

Nästa möte: 15/3 kl. 13:30-16:00

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24