Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fyrbodal 170913

Närvarande: Zanna Melin DHB Västra, Ingemar Wilhelmsson Sotenäs HRF, Mimmi Claesson Sotenäs HRF, Gunnar Särnbratt Uddevalla HRF, Bo Josefsson Lysekil HRF, Marianne ScheweniusTanum-Munkedal HRF, Birgitta Rundqvist Tanum-Munkedal HRF, Britt-Marie Johansson Mellerud HRF, Inger Andersson Mellerud HRF, Susanne Frisell, Enhetschef Hörselverksamheten Fyrbodal, Thomas Hansson Hörselingenjör, Maria Detlin, sekr.

1)   Föregående anteckning

Tips om var man kan hitta anteckningarna på hemsidan: http://www.vgregion.se/f/habilitering-och-halsa/patient/brukarrad/

Susanne återkopplar kring före mötes förfrågan om hur Hörselverksamheten prioriterar förfrågningar om att närvara vid HRF-dagar och andra sammankomster där man önskar deltagande från Hörselverksamheten. Frågan har tagits med verksamhetschef Mattias Johansson, som svarat att mässor såsom äldremässor samt HRF ska prioriteras. Sedan är det alltid upp till varje enhet att prioritera beroende på arbetsbelastning, då patientarbetet går först.

Önskemål om deltagande vid brukarråd från verksamhetschef Mattias Johansson kvarstår från brukarorganisationerna. Mattias hade ingen möjlighet att närvara vid dagens möte av olika skäl.

2)   Rapport från brukarorganisationerna

HRF Sotenäs

De har skickat ut en enkät till sina medlemmar med frågor om vad medlemmarna tycker om deras möten, detta på grund av lågt deltagande vid medlemsmötena. HRF vill därför undersöka om det finns någon orsak. Det är en hög medelålder bland medlemmarna, vilket kan påverka möjligheten att delta vid mötena.

HRF i Sotenäs har fått till sig att medlemmarna tycker att det är krångligt att få tag på reservdelar till sina hörapparater, det räcker inte att ”locka med” batterier.

HRF Uddevalla

Ordföranden har slutat. De ska ha möte snart igen. Det kommer inte så mycket nya medlemmar samt att det är en del avgångar.

HRF Lysekil

HRF i Lysekil har ingen styrelse och har inte haft något årsmöte. De erbjuder sina medlemmar hjälp från hörselhjälpare varje vecka.

HRF Tanum-Munkedal

HRF i Tanum-Munkedal har möte 4-5 gånger/år. Bra uppslutning. Nästa träff är Hörselskadades dag den 21/10. Det är problem att de inte har sin egen lokal, utan får hyra lokal vid sammankomsterna. Detta ställer dock till det i hörselhjälparsynpunkt.

HRF Mellerud

HRF i Mellerud har öppet varje vecka och säljer billiga batterier och tar även hem filter och andra förbrukningsartiklar som säljs till självkostnadspris. Slang får HRF gratis från Hörselverksamheten och ser alltid till att ha detta hemma. Detta är medlemmarna mycket nöjda med. HRF i Mellerud erbjuder hörseltester 3 gånger varje höst och vår, ca 10 besökare varje gång. Ett problem de upptäckt är att personer som rekommenderas att söka vårdcentral, blir nedprioriterade på vårdcentralen. Britt-Marie Johansson har skrivit ett brev till verksamhetscheferna för primärvården i närområdet kring denna problematik.

HRF i Mellerud upplever att de har aktiva medlemmar och detta innebär inte alltid att komma på alla möten, utan de stöttar HRF ´s arbete på andra sätt. Man jobbar bland annat mycket med ljudmiljön i offentliga lokaler och skolor.

3)   Information från Hörselverksamheten

Chefskap och organisationsförändringar

Jakob Malmström som hade tjänsten som enhetschef för Hörselteamen i Vänersborg och Skövde har fått en annan chefstjänst inom Hörselverksamheten och verkar nu som chef för Audionommottagningen i Centrum Göteborg samt Hisingen.

Susanne Frisell fick förfrågan att bli chef för hela Hörselverksamheten Fyrbodal under hösten, vilket hon tackat ja till.

Man ska nu under hösten ta beslut hur chefskap för Hörselverksamheten ska se ut. Man har gjort en utvärdering av hur det fungerade att ha delat ledarskap för geografiskt skilda enheter och utifrån detta ska man besluta om fortsättningen.

Rekryteringar

Rekryteringar pågår ständigt inom vår verksamhet. Vi har anställt nya audionomer i Fyrbodal,. På den psykosociala sidan ska det också rekryteras på flera orter i regionen. Maria Detlin kommer att sluta sin tjänst inom Hörselverksamheten och kommer att sluta i november. Nästa möte kommer därför att ha en ny sekreterare.

Ombyggnationen Vänerparken

Se föregående anteckning

Vi har nu kommit på plats på alla våningsplan:

Plan 3: Audionommottagning

Plan 4: Reception, Verkstad, Audionommottagning

Plan 5: Hörselteam, Dövteam, Text- och bildtelefoni

Det är fortfarande lite som återstår att fixa efter flytten till nya o renoverade lokaler. Bland annat in- och utvändig skyltning. Synverksamheten har fortfarande inte börjat dela vår reception, men fortsatt planering pågår.

Vår gemensamma reception för Hörselverksamheten är på plan 4.

Vi har endast tidsbokade besök, men man är välkommen med frågor och önskemål om tidbokning. Här kan man också lämna in trasiga hjälpmedel o hörapparater för åtgärd till vår verkstad.

Information om hur verkstaden arbetar kommer på nästa brukarråd.

Lokalsjukhusen Strömstad, Lysekil och Bäckefors

Alla inkommande remisser hanteras centralt på en gemensam väntelista för Fyrbodal.

Patienten erbjuds tid och bokas sedan in på någon av våra enheter, Vänersborg, NÄL, Lysekil Strömstad eller Bäckefors

Samtliga våra mottagningar har tidsbokning. Ingen drop-in. Frågor och tidsbokning hänvisas till Hörselverksamheten i Vänersborg.

Om man har trasiga hjälpmedel och inte kan ringa oss, så går det utmärkt att skicka in hjälpmedlet till oss alternativt besöka oss på Hörselverksamheten Vänerparken i Vänersborg Plan 4. Där kan man lämna in hjälpmedlet för översyn/reparation. Enklare fel kan ibland åtgärdas direkt, men var beredd på att det inte alltid går att ordna direkt. Ibland behöver man boka en tid. Detta kan du få hjälp med via receptionen.

Det kom upp en fråga om hur man gör om hörapparaten går sönder en storhelg? Denna fråga är lyft högre upp i organisationen, enligt Mimmi Claesson HRF Sotenäs, och man har bland annat pratat om en regional jourlinje på storhelger.

På gång i Hörselverksamheten

Barnteamet:

Teckenspråksutbildning sker fortlöpande av Anette Hedlöf hela tiden.

Regional utbildning i hörselscreening och diagnostik för skolor.
Utbildningen erbjuds skolsköterskor i regionen. Det är ett samarbete mellan Hörselverksamheten i VGR samt Göteborgs Universitet som påbörjats. Vi har medverkande barnaudionom och ingenjör från Fyrbodal i denna utbildning under hösten.

Utbildningen är i Göteborg. Förfrågningar från skolsköterskor om att vara med i utbildning och datum etc hänvisas till Göteborgs Universitet som arrangera och administrerar detta.

Vuxenteam- grupper i höst:

Personer med grav hörselnedsättning inbjuds 5 tillfällen i höst, patienter som ligger inom CI-kriterier- både pensionärer och yrkesverksamma.

TSS-internat 2 veckor, i Vara.

Patienter som fått arbetshjälpmedel bjuds in 6 mån efter utprovning, dessa sker i nov.

Syn- och hörselinstruktörer inbjuds till en dag i höst (verkar i kommunerna).

Hörselombud, en uppföljningsdag erbjuds i höst (omvårdnadspersonal).

Hörselhjälpare, ideellt, fortbildning i höst (HRF).

Uppföljningsdag efter tinnitusgrupp som var i våras. 11 st deltog i gruppen i våras.

Vi får ofta förfrågan om hur patienterna kan ta sig till vår gruppverksamhet. Det är vår personal som i samråd med patienten gör en bedömning och tar ställning till om våra grupper kan passa just den individen. Vi har inga öppna grupper, utan all gruppverksamhet är en del av individens hörselrehabilitering.

Enkätundersökningar

IOI-HA (INTERNATIONAL OUTCOME INVENTORY for HEARING AIDS) skickas sedvanligt ut i höst. Detta är en enkät som skickas till alla patienter som fått en hörapparat utprovad för 6 månader sedan, med frågor om hur man upplever nytta av sin hörapparat i hänsyn till livskvalitet m.m. Det finns också frågor om personalens bemötande. Svaren är anonyma, man skiljer endast på män och kvinnor. Sammanställningen görs vid årsskiftet och presenteras i årsberättelsen och på nästa brukarråd. Denna enkätundersökning är jämförbar med övriga landets ”Hörselbron”, fast Västra Götalandsregionen har valt att göra denna undersökning i egen regi.

Patientsäkerhet och Medarbetarenkät skickas ut till alla anställda i VGR nu i höst.

Inkomna frågor

Hålls vårdgarantin?

Ja, vi håller den.

Vi ligger bra till trots vi haft både sommar och en flytt/ombyggnation.

Susanne berömmer all personal och patienter som varit så tålmodiga i hela ombyggnationsprocessen. Det har varit stökigt och svårframkomligt med om dirigering till olika väntrum och hissar under flera veckors tid. Ett gott samarbete och mycket förstående patienter har gjort att vi tagit oss fram på ett bra sätt.

Kan man skicka in egenremiss? Vad gäller?

Vi nekar inte patienter att skicka in egenremiss. Vi brukar dock förklara för de som ringer att vi ser att de helst besöker sin vårdcentral först. Detta för att få en Öron-Näsa–Hals  status. Innebär att vi vet om trumhinnan är hel och att det inte finns vax. Om det finns indikationer på medicinska besvär som är viktig att ingå i en helhetsbedömning vid remissbedömningen.

I vissa fall ska patienten inte till oss i första skedet, utan ibland till Öron- näs och hals. Om vi tar emot en patient på egenremiss och så upptäcker vi något som avviker- då måste vi skicka tillbaka patienten till en läkare ändå för bedömning och detta kan medföra onödig väntetid för patienten.

Om man vill söka via egenremiss, kan man göra detta via 1177, vårdguidens e-tjänster. Vi har en länk från vår hemsida direkt till egenremiss: http://www.vgregion.se/f/habilitering-och-halsa/mottagningar/horselverksamheten/horselverksamheten-audionommottagningen-vanersborg/

Hörhjälpmedel som inte längre används, ska dessa skickas tillbaka? Blir man ersättningsskyldig om man inte skickar tillbaka dem? T.ex. efterlevande?

Nej, man blir inte ersättningsskyldig.

Hjälpmedel är ett lån från landstinget och ska återlämnas då behovet upphör. Om hjälpmedlet är slitet kan det ibland bli aktuellt att det kasseras.

Avskrivning/år vid borttappade hörhjälpmedel?

Man kan bli ersättningsskyldig vid oaktsamhet.

Man får efter bedömning ett nytt hjälpmedel om man står utan.

Kontakta din Hörselverksamhet så får du besked om hur du ska gå till väga.

Se mer info på vår hemsida: http://www.vgregion.se/f/habilitering-och-halsa/patient/hjalpmedel/horhjalpmedel/horhjalpmedel--service/skyldigheter-och-kostnader-for-horhjalpmedel/

Senast uppdaterad: 2017-10-30 14:06