Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Brukarråd 150616 för Dövteam, Dövblindteam och Text- och bildtelefoni

Närvarande:

Benny Persson VGDL, Berit Jildenhed FSDB Väst, Bert Brännström FSDB Väst, Harry Eriksson, enhetschef Tove Wrånge, kurator Madeleine Persson, kurator Matilda Norling, kommunikationspedagog Kent Hedesström, audionom Jakob Malmström, ingenjör Anders Helmer.

Föregående protokoll:

Berit undrar över ryktet om att lägga ned Kannebäck som man tog upp vid förra brukarrådet?

Ingen har hört något som stödjer det ryktet, och Benny berättar att han pratat med personal på Kannebäck som säger att det inte finns några sådana planer.

Berit tar upp fråga om färdtjänst

Tove informerar om att Dövblindteamet hjälper till att informera handläggare om särskilda behov när det gäller dövblinda. Bert har en idé om att det borde vara som i T9K (tolkverksamhetens webbaserade beställningsprogram), där det finns en profil på tolkanvändarna. Berit säger att det finns det, men man måste som enskild tillåta att profilen lämnas till chaufförerna.

Tove tar upp frågan om inaktuell info på hemsida

Tove har själv undersökt, men inte hittat någon felaktig info. I fjol blev vi en ny verksamhet, så en genomgång av hemsidor håller på att göras för att uppdatera informationen. Även den tecknade informationen ska uppdateras, men idag finns bara Göran Alfredsson som översätter informationen.

Tove tar upp frågan om lånetelefon i Skaraborg

Anders svarar att det är lite problematiskt, men vi försöker i möjligaste mån tillgodose behov. Det är bara svårt att få in rätt sip-adress på bildtelefon. Det visar sig då att frågan gällde främst texttelefoner, och det ska gå att lösa. Det finns även möjlighet att skicka lånetelefon.

Inkomna frågor

Vit käpp, röd tejp:

Bert informerar om att det ska vara en reflekterande röd tejp på de vita käpparna. Det kommer en kampanj från FSDB för att sprida detta. Kampanjen kommer att rikta sig till bl.a. trafikskolor, syncentraler mm. Benny föreslår att använda tv-programmet anslagstavlan.

Datorer:

I exempelvis Stockholm så får man ett bidrag till att köpa sig en dator eller surfplatta, och sedan får man hjälp med att göra anpassningar. Här i Västra Götaland får man en låst dator eller platta. Jakob säger att från början fick man en öppen dator här också, men det upptäcktes att folk tankade ned så mycket andra program som krockar med de anpassningar man gjort så att exempelvis bildtelefonen fungerade inte. Då bestämde man att låsa maskinerna. Det gäller hjälpmedel till personer med dövhet, och inte till personer med dövblindhet. Där kan man ha en öppen maskin för att göra synanpassningar.
Bert undrar över hur det fungerar om han köper en dator, och sedan vill ha bildtelefon i den datorn, hur vet man att det är kompatibelt?
Jakob säger att det bästa är att ha en dialog med Text och bildtelefoni eller Dövblindteamet. Berit säger att i de landsting där man ha bidrag för att köpa en dator så har det visat sig jättedyrt. Harry säger att det låter konstigt att program i maskinerna krockar. Jakob säger att det blir bättre och bättre, och att det nu finns en applikation för bildtelefoni som fungerar bra. Tove berättar att det kommer nya riktlinjer för hjälpmedel. Man får inte längre förskriva datorer som synhjälpmedel. Vi kommer att skicka ut riktlinjerna. Bert undrar varför man upphandlar program som krockar och inte fungerar.

Rekrytering:

En annons för psykolog i dövblindteamet, och en kurator i dövteamet finns nu ute. Sista ansökningsdag är 29 juni.

Teknikmässa våren 2016:

För två år sedan hade man en teknikmässa på dövblindas dag, och nu vill man göra det igen. Deltagare var ICAP, polarprint, tolkverksamheten, ledarhundsutbildningen, MMX, och andra. Berit berättar att FSDB planerar att börja skicka ut förfrågningar till företag om deltagande i mässan. Förslaget är att göra detta gemensamt. Vi behöver då troligen bjuda i de företag vi har upphandlingar med, och det är inte klart än vilka det blir. Kent säger att det är bra att boka lokaler tidigt. Göteborg är bra, så vi bestämmer att ha mässan på Ekelundsgatan. Tove undersöker vilka regler som gäller. Lokaler bokas den 10 och 12 maj 2016, så får vi välja ett datum, senare.

 

Nyheter från brukarorganisationerna

VGDL

Informerar om att man har skickat ut en enkät för att undersöka vad man tycker om dövteamet. Man kommer att meddela resultatet senare. Årsstämma var 13 juni där man beslutade att Tobias Engström är kvar tillsammans med Kennet Strömberg på 4 år. Benny själv sitter kvar på 2 år, Margot och Johanna valdes på 4 år.

HRF

Har haft årsmöte där man valde Bo Strandkvist till ny ordförande. Man har lite jobb med den nya styrelsen. Hösten kommer att ägnas åt att förbereda en nationell kongress som hålls nästa år. Det är tre dagar där dag ett brukar vara föreläsningar om aktuell forskning och liknande. Dag två och tre är själva kongressen. Berit undrar över ”Örat”, hörselskadades dag. Harry informerar om att det ligger hos lokalföreningarna att ordna något, men Göteborg brukar ha ett ganska stort arrangemang.

FSDB

Informerar om att i samarbete med ABF så har de arrangerat en teater som heter ”Jag är Sarah”. Det är en dövblind kvinna som gör teatern. Den kommer 7 sept till Trollhättan, 8 sept till Lidköping, 9 sept till Borås. Om man vill köpa biljett kan man kontakta Berit. De kostar 50-80 kr.

FSDB håller även på med ett projekt kring kännbar konst, bl.a. hantverk. Det är taktil konst som använder sig av struktur, temperatur, frukt mm. Utställningen startar i Örebro, men kommer sedan att turnera runt.

Berit tipsar om en teknikmässa i Örebro den 22 sept.

Benny informerar om att 17 juni kommer det att hållas en demonstration mot att flytta Kattungens förskola i Örebro.

Information från de regionala teamen

Tove informerar om att man organiserar om lite bland chefer.

Det innebär att Tove blir chef för 3 personer som idag sitter i Vänersborg och jobbar med text och bildtelefoni. Det är Sara Halla, Anders Eriksson och Rolf Ekberg från 1 sept. Maria Bergqvist som är nuvarande chef kommer att ta över chefskapet för Hörselteamen i Skövde, samt ha kvar hörselteamen i Vänersborg, som hon har idag. Syncentralen i Skövde har en chef som heter Eva Bjuke, och hon ska ta över Syncentralen i Vänersborg. Tove tror att detta kan bli positivt, då man kan jobba mer tillsammans. Det kommer inte att bli några förändringar i arbetsuppgifter för Sara, Rolf eller Anders.

På senaste brukarrådet togs frågan om synpunktshantering upp

Tove informerar om att till hösten ska man göra en nationell patientenkät. Om man besöker oss i september månad, alltså syn, hörsel eller tolk, kan man komma att bli utvald för att få möjlighet att svara på enkäten. Man får max en enkät per person, och man vet om det gäller syn, hörsel eller tolk. Frågorna handlar om kvalitet, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, patientnytta, samt om man kan tänka sig att rekommendera vår verksamhet till andra. Detta gör att i sept kommer vi att prioritera patientbesök. För oss är det viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten.

Syn kommer att göra telefonintervjuer, och Tove har frågat hur det är då för de döva och dövblinda som kommer till oss. Tolk kommer att ha en tecknad version. Men det finns ett nummer man kan ringa om man behöver mer information när man ska fylla i enkäten. Det kommer att komma mer info på vår hemsida, och även vid besök i sept så kommer man att få information. Enkäten har använts av andra landsting, och man har tyckt att det varit bra.

Dövteamet

Dövteamet håller på att förändra sina gruppaktiviteter lite. Gemenskapsträffen i Skövde kommer att pausas i samråd med deltagarna. Intresset har varit svalt, och man har haft träffen sedan -04.  Även gruppaktiviteten för döva med utvecklingsstörning kommer att pausas. Gruppboendet lejonslätt kommer att göra en gruppaktivitet, så vi avvaktar lite. Vi planerar nu för invandrargrupp och kvinnogrupp till hösten eventuellt.

Dövteamet håller även i samverkan med de andra dövteamen i Sverige på att inventera insatser man gör, för att få en mer likvärdig vård över landet. Det är ett ganska omfattande arbete som ska resultera i en Nationell vägledning för habilitering till personer med dövhet.

Dövblindteamet

Under våren har man haft föräldraträffar för föräldrar till barn med Charge syndrom. Det har varit populära träffar med nöjda deltagare. Det blir förhoppningsvis en uppföljning till hösten. Man håller även på att inventera andra behov av gruppaktiviteter.

När det gäller berättarcafe, så har man provat lite olika lokaliseringar, men populärast var Göteborg, Ekelundsgatan. Sist så hade man tema mindfullness. Helen Klarqvist specialpedagog informerade och gjorde övningar. Tanken är att ha det temat i höst.

Kent har haft socialhaptisk kommunikationsträffar och ledarhundsträffar. Man hoppas på 2 ggr till hösten, men Maria Lundin som utbildar ledarhundarna måste med i planeringen.

Planer på en anhöriggrupp 2016 finns, så man planerar för detta.

Dövblindteamet ska delta i IKT dagarna 19-20 okt, som NKC DB ordnar.

Det blir även en trippelträff, där dövblindteamen i Skåne, Stockholm och Västra Götaland träffas. I fjol blev det ingenting, men nu kommer det.

Handledning fortsätter, men 1 g/mån nu till hösten, inte varannan vecka.

Text och bildtelefoni

Sedan i fjol har man förberett för upphandlingen. I upphandlingsgruppen sitter Anette Fast, Jenny Widmark, Rolf Ekberg och Jakob Malmström. Man har förberett för att kunna få så bra produkter som möjligt, som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen. Upphandlingen sträcker sig över två år, men kan förlängas.

Öppen mottagning är nu stängd för sommaren men öppnar igen 17 aug.

Höstens brukarråd

29 september 13-16 Ekelundsgatan Göteborg

24 november 13-16 Ekelundsgatan Göteborg
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24