Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Minnesanteckningar brukarråd 150929 för Dövteam, Dövblindteam och Text- och bildtelefoni

Närvarande:

Tove Wrånge Enhetschef, Jenny Widmark audionom Dövblindteamet, Anders Helmer ingenjör Text- och bildtelefoni, Berit Jildenhed FSDB Väst, Kurt Söderqvist FSDB Väst, Margo Walatin VGDL, Johanna Ovessen Eriksson VGDL, Benny Persson VGDL, Bert Liljeholm Brännström FSDB Väst, Birgitta Magnusson HRF Västra Götaland, Harry Eriksson HRF Västra Götaland, Linnea Cliffordson kurator Dövteamet.

Genomgång av tidigare minnesanteckningar

  • Den tidigare diskuterade punkten rykte om nedläggning av Kannebäcksskolan gällde inte nedläggning av själva skolan, utan ett rykte om att skolan inte längre skall ta emot dövblinda elever.
  • Att köpa egen dator och få anpassade hjälpmedel har visat sig bli kostsamt och dyrt eftersom hjälpmedel inte alltid passar datorn. Detta gäller framförallt synhjälpmedel. Tove svarar att det stämmer, ibland blir det tekniska problem och att detta är nytt för i år men får utvärderas senare.
  • Fråga om vad det betyder att datorn är låst eller öppen. Anders förklarar att låst betyder att man inte kan använda några andra program än t ex bildtelefonprogrammet. Detta för att det inte ska krocka med andra program eller nedladdningar.
  • Föreslagen aktivitet i form av teknikmässa maj 2016 tas upp i samband med nästa brukarråd i november.
  • Trippelträff med dövblindteamen, hur blev det? Detta har inte blivit av. Jenny berättar att några från Dövblindteamet kommer delta på NKC Dövblinds konferensdagar 19-20 oktober. Jenny berättar att det däremot finns ett samarbete och utbyte. Hon och Annette Fast, synpedagog i Dövblindteamet, träffade kollegor i Skåne för ett tag sedan.

Inkomna punkter

Info om rödmarkerad käpp (FSDB)

På kongressen i Sundsvall i våras bestämdes gemensamt att detta ska tas upp som en rekommenderad standard. Man vill standardisera käpparna med rött reflexband på käppen. Detta är för tydliggöra gruppen med kombinerad syn- och hörselnedsättning. Detta vill man sprida till körskolor o dylikt för att exempelvis kunna öka kunskapen och medverka till en ökad trafiksäkerhet.

Personalsituationen (FSDB)

Tove informerar om att kuratorstjänsten i Dövteamet är tillsatt. Kurator Emelie Frost börjar 1 oktober på halvtid, vikariat. Hon läser fortfarande till socionom. Psykologtjänsten i Dövblindteamet är inte tillsatt, men rekryteringen pågår. 1 september tillkom tre nya personer till enheten efter en omorganisation; Sara Halla assistent, Anders Eriksson ingenjör och Rolf Ekberg ingenjör från Text- och bildtelefoni i Vänersborg.

Dataingenjör finns inte i Dövblindteamet, men Anders Helmer, Text- och bildtelefoni, jobbar med Dövblindteamet vid behov och externa tjänster köps in vid behov. Förhoppningsvis kan man framöver jobba mer gemensamt i patientarbetet med tanke på att teamen tillhör är samma enhet.  

Fråga till Text- och bildtelefoni om vilka öppettider som gäller?

Anders informerar om Text- och bildtelefonis öppna mottagning måndagar 13-16. Om det är stängt (sommar, jul) går information ut om det. Detta gäller för Göteborg. Dövteamet har samma tider i Göteborg för öppen mottagning då man kan träffa kurator utan att boka tid.

Syncentralen respektive Hörselverksamheten skriver inte remiss-vad gör vi? (FSDB)

Det har hänt att FSDB:s medlemmar fått svar från Syncentralen att de klarar rehabiliteringen/habiliteringen själva och att patienten därför inte behöver remitteras vidare till Dövblindteamet. Tove svarar att basrehabiliteringen ska finnas i syn- respektive hörselverksamheten. Det kan vara svårt att veta om det är något annat och ytterligare Dövblindteamet. Det går alltid att skicka en remiss för att få en bedömning gjord, då avgör Dövblindteamet om det finns dövblindspecifika insatser som kan ges. AF Rehab kan inte skicka remiss direkt, detta för att säkerställa att personen har kontakt med syn- och hörselverksamhet. Kontaktpersoner finns på syncentralen och i de flesta vuxenteamen för att underlätta. Det är bra om det finns specifik fråga på remissen att utgå från.

Påverkas hörseltekniska hjälpmedel av bandbredd (HRF Västra Götaland)

Kan det vara bandbredd på t ex radio och telefon som påverkar att taluppfattning försämras? Var kan man hitta fakta om detta? Anders säger att han har för lite kunskap om CI för att svara. Hänvisar till CI-koordinator för att få svar. Finns det någon annan som kan svara på frågor kring telefon o dylikt? Kolla med respektive Vuxenteam. Verkar finnas organisatoriskt problem i att CI-teamet har dåligt kunskap om hjälpmedel i praktiken. Det är hörselverksamheten där man bor som ska hjälpa till med hjälpmedel. Det finns önskemål om bättre samarbete mellan CI-teamet och resterande Hörselverksamheten från HRF.

Dövteamet, höst 2015 och vår 2016, vad händer? (VGDL)

Information om teamen kommer under punkt senare.

Upphandling av bildtelefoni (VGDL) Vilka märken är under upphandling?

Vi kan inte informera om i dagsläget då det är sekretessbelagt. Upphandlingen sker utifrån Lagen om offentlig upphandling. Anbuden är inlämnade och nu ska man titta på anbuden. Förhoppningsvis blir det klart under hösten, då går man ut med information om vilka avtal som gjorts. Det finns en arbetsgrupp som jobbar med upphandlingen.

Kö till kurator i Dövteamet? (VGDL)

Idag finns ingen kö. Dövteamet har teamträff varannan vecka då man fördelar de ärenden som finns på väntelista. Öppen mottagning måndagar 13-16 om man inte vill eller kan vänta. Om mottagningen är inställd finns det information på hemsidan och Facebook.

Trygghetsnummer (FSDB)

I Stockholm finns sedan 14 januari ett trygghetsnummer som är kopplat till trafiken. Man registrerar sig för att få info om t ex inställda tåg. Västtrafik borde ha liknande. Berit sitter med i Västtrafiks kundgrupp, hon kan mejla och ställa frågan till Gunilla Viktor, informatör Västtrafik.

Information från brukarorganisationerna

HRF Västra Götaland:

10 oktober är det höstmöte. Hörselskadades dag är 17 oktober och då har lokalföreningarna aktiviteter. I Göteborg kommer HRF synas på Frölunda torg mitt på dagen. I distriktet drivs en kampanj för ökat antal CI-operationer i V:a Götaland. I V:a Götaland opererar man färre än i resten av landet. Auris (HRFS tidning) har haft en blänkare om detta. Senaste 5-7 åren har det utförts 50 operationer per år, behovet har successivt ökat men det syns inte. Sahlgrenska har utöver V:a Götaland även Halland, och ev. några från Värmland. Har efterfrågan minskat? HRF väntar på svar från sjukvårdsstyrelsen Birgitta Magnusson har precis avgått som ordförande Göteborg. Ny ordförande är Christer Västerberg, han har suttit i styrelsen i ganska många år.

FSDB Väst:

6 oktober ska man till synmässan på Dahlheimers hus. 10-11 oktober är det höstträff på Vara folkhögskola. Julbord 6 december. Hela FSDB har höstträff i Stockholm 13-15 november, FSDB Väst sponsrar medlemmar att åka på detta med syfta att bryta isolering. Årsmöte blir i Ljungskile i mars. Man har haft kulturresa i Bohuslän tre dagar och bl. a. besökt Lisa Hoflin Bodebeck en dag, gjort Tauberesan, tittat på hällristningar och varit på Åstol och Marstrand. Ca 35 personer.

VGDL:

Dövas dag var 25-27 september med över 600 besökande. Nästa år är Dövas dag i Göteborg i Eriksbergshallen, i september. Enkät inte klar. Det finns ett tolkbrukarråd där Margo och Berit är med, där diskuterar man bl. a. relation tolk/tolkanvändare kontinuerligt.

Information från teamen

Text- och bildtelefoni:

Tre nya medarbetare från 1 september och man jobbar nu med att få ihop Text- och bildtelefoni i Göteborg och Vänersborg, att hitta gemensamma rutiner för att patienterna ska få samma service i hela regionen. Text- och bildtelefoni håller tillsammans med Dövblindteamet på med upphandling för text- och bildtelefoner. Man kommer framöver att ha en gruppuppföljning vad gäller texttelefoner. Fråga om alla IP-texttelefoner fungerar till alla texttelefoner? Anders svarar att IP-telefoner går via bredbandet, problem kan dyka upp men om Text- och bildtelefoni får veta om det så ska de kunna lösa det. Sara Halla i Vänersborg och Dövteamet planerar gruppverksamhet för telefonkultur i Skaraborg framöver. Text- och bildtelefoni har två funktionsbrevlådor, en för Göteborg med adress text-bildtelefoni.gbg@vgregion.se och en för Vänersborg med adress text-och bildtelefoni.vbg@vgregion.se.

Dövblindteamet:

Man har haft föräldragrupp under våren för föräldrar till barn med CHARGE:s syndrom. Detta kommer löpa på under hösten. Man har berättarcafé i samarbete med FSDB Väst , tre träffar i höst. Tema bl. a. Mindfulness och handmassage. Första träffen i HRF:s lokal.  Det blir kompisträffar med hörselpedagog Helen Klarqvist, en träff i höst, två till våren. Detta i samarbete med Dövblind ungdom. Nationella dagarna 19-20 oktober är några i teamet som åker på och temat är Vem får vara med? Jenny har varit på konferens i Örebro förra veckan, ”Teknik för händelser i tid och rum”. Dövblindteamet har funktionsbrevlåda med adressen dovblindteamet@vgregion.se Nytt är också att man kan lämna återbud via hemsidan.

Dövteamet:

Öppen mottagning som vanligt måndagar 13-16. Man har gemenskapsträff i Borås och har undersökt behovet i Göteborg men inte fått något direkt gensvar då detta ligger på is. Babyträffar i Göteborg onsdagar 10-12 jämn vecka. Gruppverksamhet för telefonkultur i samarbete med Text- och bildtelefoni i Skaraborg planeras. Dövteamet ska inventera de insatser vi ger för att kunna sammanställa i ett nationellt perspektiv. Detta för att man som teckenspråksanvändare ska veta att Dövteamen jobbar både lika och olika. Dövteamets funktionsbrevlåda har adress dovteamet@vgregion.se.

22 oktober kommer den politiska styrelsen att besöka Dövteamet och Dövblindteamet för att få info om hur teamen arbetar.

Habilitering & Hälsa har under september informerat alla patienter att man kan bli föremål för nationella patientenkäten som skickas ut i oktober. Synverksamheten och Dövblindteamets patienter kan få telefonintervju. Tolkanvändare får den på teckenspråk och övriga i pappersform. Syftet är att förbättra arbetet. Enkäten ska återkomma med jämna mellanrum för att man ska kunna utvärdera över tid.

Nästa brukarråd:

24 november kl. 13-16, Ekelundsgatan i Göteborg.

Skrev gjorde Linnea Cliffordson

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24