Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Brukarråd för Hörselverksamhetens Regionala Team 160301

Närvarande:

Berit Jildenhed FSDB Väst, Agne Fröjd HRF Skaraborg, Benny Persson VGDL, Margot Wallentin VGDL, Göte Gustavsson SRF Väst, Bert Liljeholm-Brännström FSDB Väst, Birgitta Magnusson HRF Västra Götaland, Bo Strandqvist HRF Västra Götaland, Anders Helmer, Text- och Bildtelefoni, Emy Öst, Dövblindteamet, Solveig Eklund, Dövteamet

Ordförande: Tove Wrånge, enhetschef

Genomgång av föregående protokoll

 • Önskemål om att det tydligt står på minnesanteckningarna vilket brukarråd det gäller
 • Gärna en sidnumrering på minnesanteckningarna
 • Ett fel om HRF Göteborg – ska vara HRF Västra Götaland
 • Fel datum för nästa brukarråd. Ska vara 31/5 och inget annat
 •  Petra Liljeblad, FSDB föräldraråd kunde inte vara med idag. Tove ska träffa Petra om 2 veckor och diskutera vidare om ”Verktyg för bättre hälsa”
   

Inkomna frågor

Vad ska man göra med gamla texttelefoner? (HRF Skaraborg)

Gamla texttelefoner ska lämnas tillbaka till Text- och Bildtelefoni.

Kommer Hörselverksamheten informera om texttelefonproblem? (HRF Skaraborg och Västra Götaland)

Det är problem med de äldre texttelefonerna – de kan ej kommunicera med de nya telefonerna. Samma sak gäller även mellan olika bildtelefonoperatörer. Det skapar irritation och problem och frågan är vad verksamheten gör åt detta.

Svaret är att anmäl problem till Text- och Bildtelefoni så ska de försöka hjälpa till så gott de kan för att hitta problemet. Teamet uppmanar också enskilda patienter att kontakta bildtelefonföretagen/operatörer så de blir medvetna om problemen. Det händer att operatören går över från analog telefoni till IP-telefoni utan att meddela abonnenten och det skapar problem.

Tidigare har information gått ut om att det analoga telefonnätet skulle läggas ner inom kort. Så är det inte. Det analoga nätet kommer att finnas kvar en tid till och alla abonnenter kommer att få ett besked i god tid innan nedläggning, 6 månader i förväg, så man har tid på sig att byta.

Det finns önskemål om mer information till brukarna om olika problem som kan uppstå m.m. Ett förslag är att skicka brev till alla som har text- och bildtelefon. Text- och bildtelefoni svarar att alla användare får mycket information vid leverans av telefon och vid löpande kontakt med verksamheten.

Det finns också problem vid samtal via Förmedlingstjänst för texttelefoni, FÖC. Det uppkommer skräptecken eller så försvinner delar av texten. Viktigt att organisationerna och brukarna framför problemet till FÖC. Meddela även oss så kan vi också framföra problemen till FÖC.

Döva dövblindtolkar (FSDB Väst)

Just nu pågår det en utbildning för döva till att bli översättare, internationell tolk, relätolk och dövblindtolk. Det är 6 döva som går utbildningen för att bli dövblindtolk. Tyvärr är ingen av dem från vårt område. Mer information om det finns på SDR:s hemsida och FB-sida. I England är det vanligt med döva dövblindtolkar och FSDB hoppas mycket på att det kommer att öka även i Sverige. Det skulle kännas väldigt skönt att få ha en döv dövblindtolk i många situationer.

Uppföljning av upphandlingen av bildtelefoner (VGDL)

Upphandlingen är klar och det blev Omnitor och Lidol AB (T-meetings produkter) som har avtal med Västra Götalandsregionen för leverans av text- och bildtelefoner. Kravet var att företagen skulle ha alla kommunikationsalternativ, alltså text, bild, totalkonversation, plattor, datorer och appar). Plattorna är låsta för bildtelefoni och det går inte att använda dem som surfplattor. Det finns i avtalet också appar kan man ladda ner till sin egen mobiltelefon eller platta. Text- och bildtelefoni förskriver nya produkter om det finns ett behov. Det går alltså inte att byta ut sin text- eller bildtelefon för att vi nya produkter i vårt sortiment.

Besöksstatistik 2015 (VGDL)

VGDL tycker det skulle vara intressant att få se lite statistik om hur många besök Dövteamet har. Det visar sig att Dövteamet har ett minskat antal besökare 2015 om man jämför med 2014. Orsaken kan vara att det var personalbrist under hela 2015. Statistiken visar inte hur många besök vi har, bara antalet personer.

 

Information från brukarorganisationerna

FSDB Väst

 • 19-20/3 är det årsmöte i Ljungskile . Då kommer Tobias Engström, ordförande i VGDL att vara med
 • 18/4 blir det en utflykt till Ullared tillsammans med tolkelever (syftet är att de ska bli bekväma i sin tolkroll med dövblinda)
 • 20-22/5 är det riksmöte och ordförandemöte
 • Under hösten blir det två höstträffar, på lokal nivå och på riksnivå

HRFSkaraborg

 • 9/4 är det distriktårsmöte i Tidaholm
 •  ”Guldmicken” delas i år ut till Bengt-Åke Ögren, präst i Tidaholm och i fängelset där.

HRF Västra Götaland

 • Bo Strandqvist är ny ordförande
 • 9/4 är det årsmöte på Nordiska folkhögskolan i Kungälv

VGDL

 • 16-17/4 och 21-22/5 är det en kurs i föreningskunskap
 • 13/5 är det teckenspråkets dag på Stadsmuséet i Göteborg
 • 14/5 (teckenspråkets dag)genomförs en demonstration i Stockholm
 • 18/6 är det länsmöte i Göteborg
 • T-meeting ska besöka Göteborgs Döva Förening och visa sina produkter

SRF Väst

 • 14/4 har SRF Älvsborg årsmöte
 • 28/5 har SRF Väst årsmöte i Dalheimers hus
 • i maj blir det en utflykt till Åby-travet
 • SRF Älvsborg har bytt lokaler i Borås. Har flyttat från Sparregatan till Skaraborgsvägen. Mailadressen är densamma: kansli@srfalvsborg.se
 • SRF Göteborg har för tillfället tagit över administrationen från SRF Väst. Det ska sedan alternera mellan de olika områdena

 

Information från de regionala teamen

Dövteamet

Teamet bedriver gemenskapsträffar en gång i månaden i Borås för daglediga. I Göteborg anordnas gruppverksamhet för nyhitkomna, personer som är nya eller relativt nya i Sverige och behöver knyta kontakter med andra döva. Babyträffar hålls i Göteborg varannan vecka.

Dövteamet lyfter frågan om ett eventuellt behov av att ha

öppen kuratorsmottagning i Skaraborgsområdet. VGDL lyfter frågan vidare till sina medlemmar. HRF tror att det kan finnas ett behov och då kanske ha förmiddag på en plats och eftermiddag på annan plats ex. Skövde och Lidköping

Text- och bildtelefoni (ToB)

Text- och bildtelefoniverksamheten i Göteborg och Vänersborg är nu ett regionalt team. Personalen skall arbeta med att kunna ge samma insatser i hela regionen.

Uppföljning om hu IP-texttelefoner fungerar och hittills är det positivt resultat. IP-telefonen upplevs som användarvänlig och kan fungera överallt.

Dövblindteamet

Nu är det fullbemannat i teamet igen: Linda Forshaw vikarierar som kurator,  Gabriella Gloria vikarierar som synpedagog och Emy Öst har fast anställning som psykolog.

Dövblindteamet arrangerar olika gruppverksamheter: CHARGE-föräldragruppen fortsätter under våren. Teamet bedriver kompisträffar i Vänersborg för barn i klass 3-6. Under våren blir det två tillfällen för Träffpunkt, före detta berättarcaféverksamheten. Teman för våren är är ”Ljus” och ”Text- och bildteknik”. Planering pågår för anhörigträffar.

Det kommer också att vara en trippelträff då de tre regionala dövblindteamenen träffas och utbyter erfarenheter.

Ett samarbete med FSDB pågår om en mentorträff där nya dövblindblivna kan träffa någon som har egen erfarenhet av att vara dövblind.   Bra att kunna ha en ”mentorbank” där nyare brukare får träffa dem med erfarenhet.

Fortsatt samarbete med Mullsjö folkhögskola.

Information från verksamheten (Tove)

Teknikmässa

Tove informerar om att det inte är möjligt att genomföra den önskade teknikmässan i våra lokaler på Ekelundsgatan. Dövblindteamet som för tillfället har mycket ny personal har för tillfället inte en möjlighet att arrangera en sådan mässa.  Det har dessutom kommit nya direktiv kring hur lokalerna skall utnyttjas, eftersom lokalerna behöver prioriteras för patientbesök och för verksamheterna i huset. Dövblindteamet, som har tre nyanställda, kan vara med som utställare om någon annan kan arrangera mässan. FSDB Väst meddelar att det blir en teknikmässa i Lidköping den 31/3. Alla är välkomna dit. Barnplantorna ordnar också en teknik- och kommunikationsmässa vartannat år i Folket Hus, Göteborg. Det var senast 2014.

Patientenkät

En patientenkät har genomförts i oktober 2015. En enkät skickades slumpmässigt ut till patienter som besökt verksamheten under några veckor i september 2015. Det gick inte att få något resultat från Dövblindteamets patienter då svarsunderlaget var för litet. Till Dövteamets patienter skickades det ut 39 enkäter och det kom in 18 svar. Det handlar om bemötande, information, förtroende, upplevd nytta, helhetsintryck, och delaktighet. I stort var det positiva svar. Hela resultatet finns på hemsidan.

1177 och mina vårkontakter

Alla verksamheter i Habilitering och hälsa kommer att ingå i 1177/Mina vårdkontakter och det kommer att införas under 2016. Där finns det sedan information om våra verksamheter och kontaktvägar till oss.

Journal via nätet införs samtidigt. Det innebär att man kan hitta och läsa sin journal på 1177.

Nästa brukarrådsmöte

Nästa brukarråd blir den 31 maj kl.13:00-16:00

Solveig Eklund

sekreterare

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24