Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionala team 190611

Protokoll brukarrådsmöte för Hörselverksamhetens regionala team

Tid: Tisdag 11 juni 2019, kl 13.00-16.00

Plats: Habilitering & Hälsa, Ekelundsgatan 8, Göteborg

 Närvarande:
FSDB Väst: Agneta Hummerhjelm
HRF Distrikt Västra Götaland: Harry Eriksson och Barbro Prästbacka
HRF Distrikt Skaraborg: Agne Fröjd
VGDL: Elisabeth Amanabadi
DHB Västra: Zanna Melin
Hörselverksamhetens regionala team: Linnea Cliffordsson, Tove Wrånge och Sara Halla

Ordförande: Tove Wrånge, enhetschef
Sekreterare: Sara Halla, assistent

Genomgång av tidigare protokoll

Tove Wrånge informerar om att kontakt har tagits med GDF angående information från Alternativ telefoni. Information har efterfrågats från pensionärsföreningen och ett informationstillfälle planeras till hösten.

 Tove informerar att det var stort intresse för Habilitering & Hälsas monter på Leva och Fungeramässan där bland annat Dövblindteam ställde ut. Många mässbesökare ville testa på dövblindhet i form av fingerad optik och hörselkåpor.

Anmälda punkter

 • Ny app, Roger voice / HRF Västra Götaland

Harry Eriksson informerar om en ny tal-till text/text-till tal som bygger på artificiell intelligens. Det innebär att översättningen mellan text och tal sker automatiskt. Appen han har testat heter Roger Voice. Det är ett franskt företag som utvecklat Roger Voiceappen, ägaren är själv döv. Appen fungerar både på Android och Apple. Harry berättar vidare att om två personer har appen och ringer till varandra är det kostnadsfritt. Om man ringer från appen till ett vanligt är det förenat med en månadsavgift på omkring 300 kr. Då får man en timmes gratis samtalstid.

Tove informerar att Alternativ Telefoni också testat Roger Voice och kan se att den kan fylla en funktion. I dagsläget finns det inga planer att ta in AI-baserade appar för text till tal/tal till text som förskrivningsbart hjälpmedel inom Alternativ telefoni.

 • Slingkollen, HRF Västra Götaland

 HRF gör en nationell satsning på att se över hur slingor i offentliga miljöer fungerar, Slingkollen. Det går att följa på HRF:s hemsida var slingor finns och hur de fungerar.

Information från Hörselverksamhets regionala team

 • Personal

 Dövteamet är nu fulltaligt i och med anställning av en vikarierande kurator, Carolina Frisälv. Hon började sin anställning i teamet 1 maj.

Psykolog Torborg Arvidsson har sedan mars månad en timanställning i Dövblindteam. Hon arbetar i begränsad omfattning. Från 12 augusti kommer psykolog Therese Magnusson arbeta i Dövblindteam om 75 %.

 På grund av en föräldraledighet har Alternativ telefoni annonserat efter vikarie. Någon person med rätt kompetens kunde inte rekryteras. Jessika Rylander, specialpedagog i Dövteam, arbetar därför ca 25 % med att pedagogiskt stötta upp inom Alternativ Telefoni.

 • Öppen mottagning

Öppen mottagning för både Alternativ telefoni och Dövteam har sista mottagningstillfället före sommaren 17 juni. De båda öppna mottagningarna startar igen 12 augusti. Schema med mottagningstider för Dövteam bifogas minnesanteckningarna. Alternativ telefoni har mottagning varje måndag, kl 13-15.

 • Införande patientavgift

Införande av patientavgifter sker först i höst. Information om exakt datum för införande kommer längre fram. Att våra insatser är förenade med patientavgift har förtydligats i kallelser, med kompletterande information på teckenspråk via sk QR-kod.

 • Vårdprocessarbete

Arbetet med Dövblindteams vårdprocess för vuxna är nu slutförd. Vi har beskrivit vår målgrupp och insatser som varje profession gör för en ökad tydlighet för både patienter och vårdgivare. Processen bygger på en samverkan mellan olika enheter där personens behov finns i centrum.

Vårdprocessen för barn med dövblindhet kommer att ske parallellt med hörselverksamhetens vårdprocess kring bart. Arbetet påbörjas efter sommaren.

 • Tillgänglighet i 1177 för patienter med dövblindhet

Dövteam och Alternativ telefoni har arrangerat gruppverksamhet för att sprida kunskap om hur man som patient kan använda e-tjänster via 1177. Det har framkommit att insatser för att öka tillgängligheten även Dövblindteams målgrupp behövs. Teamet har skickat intresseförfrågningar kring gruppverksamhet. Några få har anmält intresse och teamet kommer hantera detta som individuella insatser.

 • Alternativ Telefoni: Avtal med leverantörerna

Från och med 1 maj gäller ett nytt avtal för alternativ telefoni. Avtalet löper över i två år. Nytt för detta avtalet är att hårdvaran införskaffas av verksamheten och inte via våra text- och bildtelefonileverantörer. Text- och bildtelefonen kommer precis som tidigare vara nedlåst och fungerar uteslutande som ett telefoneringshjälpmedel. Som patient kan man istället välja en app eller programvara till en egen hårdvara. Det finns också vid behov möjlighet att kombinera huvudhjälpmedel med en ytterligare produkt på ett friare sätt än tidigare.

Information från brukarorganisationerna

 • HRF Distrikt Västra Götaland

 Barbro Prästbacka informerar att man har haft årsmöte 13 april. HRF Västra Götaland har idag en styrelse bestående av sex styrelsemedlemmar mot normala elva. Orsaken till detta är att det är svårt att rekrytera personer till styrelsearbete. Hon tipsar vidare om att det går att adjungera medlemmar till styrelsen, exempelvis en person med ett specialintresse som kan gynna organisationen.

I början av maj har arrangerades en utbildningsdag med två föredrag, om textning i TV samt media och framtid. Alf Johansson från förbundet föreläste. Det är mycket på gång inom dessa områden och nya EU-direktiv påverkar kraven på textning. HRF kommer sända bilaga för spridning till brukarrådet.

HRF Västra Götaland kommer att ordna två mässor i höst, en i Stenungsund och en i Uddevalla. Skrivtolkar kommer att finnas på plats. Man vill locka både äldre och yngre hörselskadade och stimulera till återbildning av föreningsverksamhet. Tidigare har man ställt ut vid mässan New 55 i Alingsås.

Barbro Prästbacka informerar vidare om ett samarbete med HRF Skaraborg och Unga Hörselskadade. Kontaktförsök gentemot Barnplantorna för samarbete har också gjorts.  

 • HRF Distrikt Skaraborg

Agne Fröjd informerar att HRF Distrikt Skaraborg har haft årsmöte i april. Detta skedde i samband med en kurshelg. Föreningen har också representerats vid förbundsmöte i Stockholm.

 • DHB Västra

Zanna Melin informerar att DHB Västra firar 70 år 2019 och med anledning av detta har föreningen har gjort en egen bok om DHB Västra. Zanna kommer dela ut boken till brukarrådet vid nästa möte. Föreningen har arrangerat en lyckad Tysklandsresa. Nu planeras ett stort sommarläger, Tecken och språkläger på Tanum strand. Redan nu har omkring 30 familjer anmält sig. Det är ett populärt sommarläger som DHB har arrangerat i ungefär femton år. I år ska Birgitta Spjut Jansson, psykolog, föreläsa om inlärningsteori. Bildstödsprojektet kommer också vara i fokus på lägret.

DHB Västra har också haft sitt årsmöte och då valdes en ny ordförande, Kia Mäkiperä.

 • VGDL

Elisabeth Amanabadi informerar att länsförbundet hade årsmöte 9 juni. Tobias Engström är fortfarande ordförande och Sofie Strid och Elisabeth Wessel är kvar från gamla styrelsen. Fyra nya styrelsemedlemmar valdes in, Soldan Georgie, Gabriella Bal, Sara Jernewall och Elisabeth Amanabadi. Elisabeth är styrelsens sekreterare. Styrelsen planerar en kick-off i september för att lära känna varandra och komma in i styrelsearbetet. VGDL:s verksamhet riktar sig till regionens fem kvarvarande dövföreningar, Göteborg dövas förening, Trollhättans dövförening, Borås dövförening, Lidköpings dövas förening samt Vänersborgs Teckenspråksförening.

 • FSDB Väst

Agneta Hummerhjelm berättar att FSDB Väst har haft årsmöte. Ny ordförande är Wandi Lundgren. Agneta själv sitter som sekreterare. Utöver detta är styrelsen oförändrad.

FSDB Väst planerar en medlemsträff på Lödöse museum 25 juni. Det blir en heldag och gratis inträde till muséet. På programmet står en föreläsning om ogräs – tips på ätbart ogräs och annat.

Nästa brukarrådsmöte

 8 september, kl 13-16, Habilitering & Hälsa, Ekelundsgatan 8, Göteborg

Senast uppdaterad: 2019-07-03 11:16