Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionalt möte med HRF 171002

Närvaro: Mimmi Claesson HRF Distrikt Västra Götaland, Carl-Magnus Berg HRF Distrikt Västra Götaland, Agne Fröjd HRF Skaraborg, Ingrid Nordqvist HRF Skaraborg, Bengt Gereonsson HRF Skaraborg, Eivor Johansson HRF Distrikt Västra Götaland, Mattias Johansson Verksamhetschef Hörsel Syn Tolk, Ewa Roy Pettersson Chefssekreterare Hörsel Syn Tolk

Mattias hälsar alla välkomna och öppnar mötet efter en presentationsrunda.

1. Varför kan man inte använda andra/egna program i en förskriven bildtelefon. Inte samma restriktioner i vissa andra landsting. Det känns inte som 2017 att man måste ha speciell dator för texttelefoni.

Mattias informerar att vi har ett nytt avtal för Text- och Bildtelefoni sedan något år tillbaka.

Vi förskriver appar för Text- och Bildtelefoni.

Om man får Text- och Bildtelefon förskrivet som ett hjälpmedespaket, låses datorn för att det ska fungera som en egen Text- och Bildtelefon. 

2. Bildtelefoni förskrivs ju till personer med behov. Kan HV hjälpa hörselskadade att komma igång att använda med Skype eller annat kommersiellt program för bildtelefoni.

 Två argument för detta:

 • Skype och andra likvärdiga program har utvecklats enormt + Bredbandens utveckling.

 • Hörselskadade som inte kanske får bildtelefon förskriven, skulle ha mycket stor nytta av att använda bildtelefon typ Skype.

  Kan det igår i HV:s ansvar att lära ut eller något för HRF? Eller HV + HRF?

 • Man arbetar nationellt på att förbättra kommunikationen mellan olika leverantörers produkter, detta sker i samverkan med Post- och Telestyrelsen och SPRIDA, Västra Götaland är involverat.
 • Skype kan vara ett alternativ i ett led av förskrivning av Text- och Bildtelefon.
 • SPRIDA bygger en ”telefonkatalog” med registrering av SIP kod för Text- och Bildtelefoni, som användare ska man anmäla sig själv.
 • Mattias informerar att Tove Wrånge är enhetschef över Hörselverksamhetens tre regionala team: Dövteam/Dövblindteam/Text- och bildtelefoni i Västra Götaland. Gemensamt förslag är att bjuda in Tove Wrånge till nästa regionala HRF möte i februari 2018.

3. Ett steg i rätt riktning ser vi när Cochlear börjar samarbeta med Iphone. Att kunna styra implantatet, processorn med en app.

Vi har också Bellman Symfon som har app. med både iPhone och Android.

Måste finnas bra lösningar för att slippa ha en massa hjälpmedel + privata mobiler mm.

Utvecklingen är positiv, vad vi gör efter samverkan med regionvården.

Carl-Magnus informerar representanter för Västplantornas möte med Mattias Johansson.

Överenskommelse är att det är viktigt med rehabilitering för dem personer som fått CI och är färdigbehandlade på Sahlgrenska.

Samverkan mellan Hörselverksamheten och Västplantorna handlar om trygghet för patienten, vi valde att prioritera:

Överlämning

En hörapparat och ett cochlea implantat.

Samverkan med individens behov gentemot Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen.

4. Hörselhjälparutbildningar. HRF Västra Götaland kommer att ha en nybörjarkurs på Fristads Folkhögskola i november – med bistånd från HV. 

Mattias vill att HRF kommer med ett förslag hur utbildning av hörselhjälpare samt uppföljningarna ska se ut framöver.

HRF återkommer med förslag till nästa möte.

5. Vi ser också fram emot uppdateringar avseende Hörselverksamheten – hur går det?

 • Mattias informerar om ny upphandling för hörapparater, det nya avtalet gäller fr.o.m. 1 april 2018.
 • Habilitering & Hälsa gör en omorganisation, från och med årsskiftet kommer HST att delas i en Hörselverksamheten och en Syn-Tolkverksamhet. Mattias Johansson kommer att vara verksamhetschef för Hörselverksamheten. 
 • Mattias informerar om delårsrapport per augusti 2017, bif. dokument.

6. Diskussion om samarbeten HV/HRF framöver.

 • Samverkan Hörselverksamheten och Brukarorganisation HRF, Brukarorganisation skapar en lista över samverkansområden med Hörselverksamheten, denna redovisas vid nästa tillfälle. Förslag är att HRF kommer ut för att informera i verksamheten, även detta tas upp nästa tillfälle.

7. Medverkan vid rehab-veckorna.

 • HRF har inte medverkat vid rehab-veckorna i Skaraborg.
 • Mattias tar med punkten till enhetschefsmöte Hörselverksamheten. Återkoppling nästa möte.

8. Vad kan Hörselverksamheten göra för alla personer som inte klarar av att använda sina hörapparater?

 • Önskemål från HRF är att Hörselverksamheten ökar kraven på patienten att använda hjälpmedel inför förskrivning. Hur bör diskuteras i Brukarorganisationerna och Hörselverksamheten, tas upp vid nästa möte.

9. Gör Hörselverksamheten något för att se till att personer som fått hörapparater verkligen använder dessa?

 • Se svar punkt 8.

10. Hur är skolsituationen för alla hörselskadade elever?

 • Mattias informerar att Hörselverksamheten alltid ser till att barnen får hjälpmedel fast Kommun och Landsting inte alltid är överens om vem som ska betala. Det sker dock väldigt sällan att det blir problem.

11. Önskvärt att audionomer informerar om lämpliga batterier och luftning av batterier

 • Mattias tar med frågan till Hörselverksamheten för att se om det är känd kunskap i verksamheten.

12. Finns Broschyren om HRF på audionommottagningarna nu?

  • Mattias tar med punkten till nästa gång
  • Nästa regionala HRF möte planeras i februari 2018, Ewa kallar till möte.

Mattias avslutar mötet och tackar för idag.

Senast uppdaterad: 2017-11-15 15:39