Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Södra Älvsborg 160308

NÄRVARANDE – Angelica Andersson, Kristina Tegbring, Vibeke Larsen, Lilian Örtengren, Hans Hedström, Lars-Erik Svensson, Evy Johansson, Eivor Johansson, Sievert Germo och Roland Persson, Leif Gustafsson och Bo Strandqvist

Vid anteckningarna: Kristina Tegbring 

Alla önskas välkommen!

Frågor

Årsredovisning 2015 visas.

 • PP-bilder visas
 •  Vad har hänt sedan i oktober?

 • IOI-HA

  Brukarenkät utskick 2398 st enkäter, 1850 svar.

  Bemötande enkät 1872 st svar. Svarsfrekv 77 % resp 78 %. Enkätsvar visas men stapeldiagram. Se bifogad powerpoint.

  Gemensam enkät vuxna tolk hörsel totalt utskick 1020, svarsfrekv 74,5 %.

  Gemensam enkät barn (upp till 20 år) utskick 460 st, svarsfrekv 40,3 %.

 • Förbättringsarbete är igång på Audionommottagningen, alla besök bokas direkt förutom återbesök. Bestäms i samråd mellan patient/ audionom. Förinformation (gruppinformation) ligger efter första besöket i det ”nya flödet”

 • Servicemottagning har öppnat i Alingsås. Allt fungerar bra. Bokade besök 15 min. Lokalerna visas för mötesdeltagande.

 • Start av journal via nätet uppskjutet till hösten 

  Vad händer framåt?

 • TeleQ gemensam kö, Alingsås, Skene och Borås. TeleQ svarsfrekv 94%. Start av CallMe kommer inte att ske enligt bestämt datum. Uppstart framflyttat till 21 april. Tillsvidare ska TeleQ vara kvar hos oss då callme i nuläget inte klarar av gemensam svarskö. Frågan ska diskuteras regionalt.

 • Fortsatt arbete med tillgängligheten. Rekrytering i juni Borås Alingsås och Vuxenteam 

  FRÅGOR

 • Varför får inte alla de som utsedda till att var ledamöter i brukarrådet, kallelse och deltagit i mötet ant direkt utan måste gå via distriktet? – Test av ny rutin . Tillsvidare skickas även minnesanteckningar till de representanter Angelica har mailadress till.  

 • Hur går det med hörapparatsservicen i Alingsås läs? Se ovan

 • Har köerna minskat i söder, främst Alingsås? Minskat nej, men börjar ha kontroll. Fortfarande en del att arbeta med.

 • Hörselstatus i journal via nätet? Jobbas på regionalt att få tillgång till att alla kan skriva i patientbakgrunden i Melior.

 • Vilket journalsystem använder vi? Melior

 • Kan vi skriva någonstans om hörselskada hos patient? Idag finns inte möjlighet för audionomerna att skriva i patientbakgrund.

  Fredag/ lördag 11-12/3 kurs för nya hörselhjälpare i Hjälmareds folkhögskola.

  Nästa brukarråd planeras till tisdag 4 oktober.

  Kl 17:00.

  Skene lasarett

  / Enhetschef 

  Angelica Andersson

   

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24