Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Södra Älvsborg 161009

Närvarande – Angelica Andersson, Kristina Tegbring, Roland Persson, Karin Strandqvist, Leif Hidgård, Birgitta Hake, Carl-Magnus Berg, Bo Strandqvist, Hans Hedström, Anita Tornås, Evy Johansson och Bengt Johansson

Alla önskas välkommen!

Vid anteckningarna: Kristina Tegbring

Föregående minnesanteckningar

Frågor att ta upp - kolla upp kort 1177 – googla hörselverksamheten – kan vi profilera Alingsås verkstad

Information från Hörselverksamheten:

Ny Chef hörselteam

10/10 Vuxenteam och barn/ungdomsteam ny chef Linda Malmberg, tidigare har hon arbetat som tolkschef.

Nya flödet fungerar bra.

Kortare tid mellan besöken.

Mer styrt schema nu. Gruppinformation bokas efter nybesöket.

Börjar se ganska bra ut.

 1. Remiss kommer in

 2. Tid för utprovning

 3. Återbesök

 4. Mindre klagomål, fortfarande ett test,

 5. Håller vårdgarantier

Omvänd kallelse

Test i södra Älvsborg

Vi får remisser från olika instanser. Patienten får då brev om att höra av sig om sina tider, nybesök och gruppinformation. Detta gäller endast Södra Älvsborg.

Ärenden behandlas på telefontiden.

Alla besök bokas gemensamt med patient.

1177

5/9 finns möjlighet att komma i kontakt med hörselverksamheten via 1177.

Detta innebär en säker kontakt mellan kund/ hörselverksamheten.

Våra upphandlade sortiment finns på 1177.

Här kan man även läsa sin journal, 1 månad tillbaka. Annars får man beställa journalkopior.

Nya Audionomer

Sju nya audionomer, två till Borås, tre till Alingsås, två till hörselteam vuxna. Inflödet i Alingsås ökar mest, Skene och Borås är mer stabilt.

Nytt telefonsystem

Vi är i TeleQ IDAG. 31/10 byter vi till Call me. Nytt är att patienten uppges knappa in sitt person-nummer, om man inte gör det kommer man ändå fram. Vi kan svara från alla enheterna som tidigare.

Hörselrehabiliteringar

Vi har ökat lite antalet hörselrehabiliteringar men har lägre inflöde än 2015.

Pågående arbeten i regionen

Jämlik vård – 7/10 har hörselverksamheten en gemensam dag kring detta ämne.

Inventering barnhabilitering – gör vi lika, lika vård, inventering pågår nu.

Många nya chefer – inom HST-blocket.

Distriktet informerar

Kongress Linköping – man har tagit ställning till ett handlingsprogram över 4 år framåt. Likt det tidigare handlingsprogrammet. Det har skett ett möte med Mattias.

Det behövs fler Hörselhjälpare, på t.ex. äldreboende.  Utbildning är ett måste. 14 personer utbildades till hörselhjälpare under 2 dagar tidigare i år. Ser framemot ett stort intresse att gå utbildning.

Finns möjlighet att profilera hörhjälparna på hörselverksamheten? Mattias har fått detta på sitt bord.

Inom audionomprogrammet kommer utbildning introduceras.

Dalstorp har önskat hjälp med instruktioner kring hörapparats-skötsel.

Hörselproffsen – någon som kan teknik

Möte för hörselhjälpare – sista lördagen i februari 2017.

26 okt träff Alingsås, Borås…….

Domer/ insatser kommer att finnas tillsvidare.

Inkomna frågor

 • Hörselhjälpare

  Distriktet tar hand om frågan.

 • Domer att kunna använda dessa på rätt sätt, hanteringen. Insatser behövs för att få det tätt. Att de vet om/ har möjlighet att dom kan återkomma om det inte fungerar.

  Informationsgrupp har påbörjat arbete med filmer och annat informationsmaterial som ska göra det lättare för patienten att hantera sina hjälpmedel.

 • Fjärrkontroller är ett stort hjälpmedel idag. Funktionen M T är borttaget på apparaterna idag. Alla inställningar är datoriserade.

 • Digitalt system till verkstaden i Borås så de slipper vara så många i kö Hörselverksamheten tittar på förslag till förbättring.

 • Hur lång tid är det mellan besöken på hörselverkameten, Södra Älvsborg?

  5 veckor mellan första besök till utprovning.

 • Förslag till förbättring: Bra om det går att finna någon hörselhjälpare i Ulricehamn

Nästa brukarråd planeras i Borås tisdag 2017-03-07 kl 17:00.

Minnesanteckningar ska läggas upp på regionens sida, alla mötesdeltagare mailas minnesanteckningar.

/ Angelica Andersson

Enhetschef

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24