Hörselverksamhetens brukarråd

Hörselverksamheten har knutit lokala brukarråd till sig. I brukarråden finns representanter från Hörselverksamheten, brukarorganisationer och föreningar.

Hörselteam barn och ungdom

Anteckningar från barnråd 181108

Hörselverksamheten Fyrbodal

Anteckning från brukarrådet 170913
Anteckning från brukarrådet 170314
Anteckning från brukarrådet 160927
Anteckning från brukarrådet 160315

Hörselverksamhetens regionala möten

Anteckning från brukarrådet 180517
Anteckning från brukarrådet 180125
Anteckning från regionalt möte med HRF 171002
Anteckning från brukarrådet 170913
Anteckning från brukarrådet 170307
Anteckning från brukarrådet 161129
Anteckning från brukarrådet 160531
Anteckning från brukarrådet 160301

Hörselverksamheten Södra Älvsborg

Anteckning från brukarrådet 160308
Anteckning från brukarrådet 161009

Senast uppdaterad: 2018-12-19 14:27